Transformatie Moeder Aarde ~🪷~ Mother Earth Transition

Het Zielenlicht tijdperk ⚡The Soul Light Era

~ for English: please scroll down, and go to page 2 ~ 

Als je het probleem echt begrijpt, dan komt het antwoord er vanzelf uit,
want het antwoord staat niet los van het probleem.
~Krishnamurti~


Lieve lezer,


Ken je dat gevoel dat je al jaren met een vraag rondloopt en dat je maar niet in staat bent om het precieze antwoord te vinden?
Voor mij is dat heel lang het geval geweest. Diep van binnen voelde ik dat er een reden was dat ik in 2003 zo ernstig ziek ben geworden. De vraag: “Waarom?” heeft me heel erg lang bezig gehouden, maar waar ik ook zocht en aan wie ik het ook vroeg, het antwoord was altijd maar ten dele bevredigend.
Toen ik in aanraking kwam met het onderricht en de boeken van Dr. en Master Zhi Gang Sha had ik het gevoel dat ik eindelijk toegang kreeg tot de antwoorden die ik al zo lang zocht.

In vele van zijn boeken wordt gesproken over het Zielenlicht tijdperk (Soul Light Era), een nieuw tijdperk, dat op 8 augustus 2003 is begonnen.
Misschien dat jij bij het lezen van deze datum ook ineens je bewust wordt van wat er rond die periode in jouw leven is gebeurd. Voor mij was het alsof alle bellen gingen rinkelen. Mijn hele lichaam reageerde op het lezen van die informatie over het Zielenlichttijdperk. Alsof alles ineens op zijn plek viel. Vele zielen hebben de overgang gevoeld. Wellicht ben jij daar ook wel eentje van.
Na het lezen van de informatie en handreikingen hoe daar mee om te gaan, begon voor mij de lange reis van leven naar de nieuwe inzichten. Voor mij gaf het duidelijkheid, richting, leiding. En ik hoop dat het voor jou hetzelfde doet. Ik zal delen wat ik zelf heb geleerd.

Nieuw Tijdperk
Dit nieuwe tijdperk is van groot belang en zal 15.000 jaar duren. Dit tijdperk is erop gericht om het licht van iedere ziel naar buiten te brengen en meer en meer te laten stralen. De ziel zal meer en meer de leiding gaan krijgen. Het voorgaande tijdperk, dat ook 15.000 jaar duurde, werd vooral gedomineerd door de mind, door de ratio, door het tastbare, het zichtbare. In het Zielenlichttijdperk zal de frequentie op Moeder Aarde omhoog gaan van de Derde Dimensie naar de Vierde Dimensie. Deze vierde dimensie heeft veel hogere frequenties en vibraties en een veel grotere kracht en mogelijkheden van de ziel dan het afgelopen tijdperk.

Voor mij was dit begin van grote veranderingen op Aarde heel duidelijk voelbaar en het had veel impact. De keuzes die ik tot op dat moment in mijn leven gemaakt had, waren vooral genomen vanuit mijn mind. Mijn ziel begon me echter meer en meer duidelijk te maken dat ik een andere weg in moest slaan omdat ik een andere bedoeling had in dit leven. De weg van verandering was geen gemakkelijke…eerlijk is eerlijk. Toch was het o zo belangrijk voor mij om te doen en ik ben heel erg blij en dankbaar dat ik zoveel hulp heb ontvangen bij dat proces.

Sinds het begin van het Zielenlichttijdperk is er een grote verschuiving gaande. Meer en meer mensen openen zich voor een spirituele benadering van het leven. Er komen steeds meer kinderen op deze wereld met open spirituele kanalen en prachtige gaven. En de methoden die voorheen goed werkten, blijken nu ineens minder effectief te zijn. De natuur verandert ook en verzet zich ook heftig momenteel tegen alles wat in het verleden aan schade is aangericht, want ook Moeder Aarde zelf wil naar een hogere frequentie.
Vele mensen ervaren verwarring, uitdagingen op allerlei vlakken in het leven of voelen een innerlijke drijfveer naar het zoeken van antwoorden.
Dat laatste was bij mij zeker het geval!

Van mind naar ziel

Mijn mind tot stilte brengen, was niet altijd even makkelijk. Als jurist ben ik getraind in het gebruiken en verder ontwikkelen van een sterke en scherpe geest. Dus die gaf zich niet zomaar gewonnen.
Maar dit nieuwe tijdperk vraagt om een andere benadering van het leven. Dat betekent niet dat we de rationele benadering helemaal los moeten laten, of dat de mind niet meer van belang is. De kracht van de mind is nog steeds belangrijk, maar door de verschuivingen in het universum is er meer nadruk komen te liggen op de kracht van de ziel en op het leven naar het potentieel van de ziel.
Niet langer mind over matter, maar soul over matter, zoals ik in meerdere van mijn vorige blogs al benoemd heb.

Wat nu precies de ziel is, daar ben ik uitgebreid op ingegaan in mijn blogpost over de ziel.
Jouw ziel is zich bewust van de verschuivingen in het universum. En als je net zo gevoelig bent als ik, zal je ziel je dat op vele manieren laten blijken dat er een verandering nodig is in het leven. Ik was me daar wel van bewust dat ik andere keuzes moest maken, maar het was een lange zoektocht naar de antwoorden wat er dan precies aan verandering moest komen en hoe dat voor elkaar te krijgen. De oude rationele en bekende benadering van een probleem oplossen hielp namelijk niet meer, omdat de reden van de problematiek waar ik mee te maken had niet door de mind of de ratio werd veroorzaakt.
Het speelde zich af op het niveau van mijn ziel.

In dit zielenlichttijdperk (Soul Light Era) wordt de overgang gemaakt van leven op basis van de ratio naar leven in overeenstemming met je ziel. De keuzes en beslissingen die je maakt, de activiteiten die je doet horen in overeenstemming te zijn met de directie en aanwijzingen van je ziel.
Je ziel is je essentie, het zuiverste deel van wie je bent. Je ziel houdt van je en heeft het beste met je voor. Je ziel weet wat je in dit leven zou moeten doen zodat de ziel kan groeien.
In harmonie en overeenstemming leven met je ziel, met je zuiverste zelf en met anderen, om je ziel uiteindelijk tot verlichting te brengen, is het ware doel van het leven.
De mind is prachtig en krachtig en heeft in het voorgaande tijdperk heel veel bereikt, maar in dit tijdperk hoort de mind de richting van de ziel te volgen, ondergeschikt te zijn dus.
De mind heeft echter lange tijd gedomineerd en zal zich dus niet makkelijk in deze nieuwe positie voegen. Het ego geeft zich niet snel gewonnen. Het vindt het fijn om macht en aanzien te hebben of bewonderd te worden. Toch zal er steeds meer een verschuiving gaan komen en de kracht van de ziel meer en meer erkend gaan worden.

Je ziet het nu zelfs al in de wetenschap, waar wetenschappers steeds meer open gaan staan voor de relatie tussen wetenschap en spiritualiteit en persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat er meer wetenschappelijk bewijs gaat komen in de komende jaren voor het bestaan van de ziel.

Zoals ik al zei, leven vanuit je ware zelf, je zuiverste essentie is het doel met als uiteindelijke doel je ziel tot (verdere) verlichting te brengen.
De ziel weet precies wat goed is voor je en stuurt je met alle liefde in de juiste richting, echter is het ons menszijn die daar vaak moeite mee heeft om de juiste richting te voelen/weten/horen of dat te volgen. Wanneer het hart open is en de mind bereid is om de aanwijzingen te volgen zal ook het lichaam volgen en alles in harmonie kunnen verlopen. Dat is waarom het op één lijn brengen van ziel, hart, geest en lichaam zo van belang is. Wanneer er niet naar de ziel geluisterd word, is het als een orkest zonder dirigent. Alle onderdelen spelen hun eigen rol maar de harmonie is waarschijnlijk ver te zoeken.
In dit zielenlichttijdperk zal de stem van de ziel luider gaan klinken. Ieder van ons is hier op aarde met een specifieke reden. Ieder van ons heeft een eigen rol te vervullen en je ziel weet dat. Je ziel wil groeien, net als de zielen van velen. Echter niet iedereen is zich hier bewust van of bereid om naar die innerlijke stem te luisteren.

Wil een zaadje zijn grootste expressie bereiken, dan moet het volledig loskomen.
Het omhulsel barst, het binnenste komt naar buiten en alles verandert.
Voor iemand die groei niet begrijpt, zou het lijken op volledige vernietiging.”
Cynthia Occelli

Liefde, Vrede, Harmonie
Het uiteindelijke doel van dit Zielenlichttijdperk is het bereiken van Liefde, Vrede en Harmonie onder alle zielen en alle zielen tot verlichting te brengen. Dit is een grote taak en het begint allemaal in onszelf. Zijn wij bereid om onszelf zover te zuiveren van ons negatief karma, onze negatieve emoties, ons ego, onze gehechtheden, onze negatieve gedachtenpatronen en meer en zo onze ziel, ons hart, onze geest en ons lichaam in harmonie te brengen.

Mijn ziel heeft mij een duidelijke opdracht gegeven en door meer en meer inzicht te verkrijgen in de reden van mijn bestaan, en me meer en meer te verdiepen in de diepe wijsheden die voorhanden zijn kan ik hier steeds meer naar leven.
Dit is geen gemakkelijke weg, want de spirituele weg kan pijnlijk zijn. “No Pain, No Gain” is echt iets wat past bij de spirituele weg. Maar als je daar doorheen gaat, dan brengt het heel veel. Mij heeft het heel veel uitdagingen gebracht, daar hoef ik niet omheen te draaien, maar tegelijkertijd heeft het overwinnen van de uitdagingen me meer gebracht dan ik ooit had durven dromen en dat is wat ik graag overbreng op anderen om hen te inspireren.

De spirituele benadering van het leven heeft niets te maken met religie of levensbeschouwing. Het maakt niet uit of je een aanhanger bent van het katholicisme, boeddhisme, islam of welke andere religie dan ook. Of dat je een atheïst bent en nergens in gelooft. Of dat je gelooft in het Licht. Het maakt niet uit wat de kleur van je huid, je ogen of je haar is. Je seksuele geaardheid is niet van belang. Spiritualiteit gaat uit van universele grondbeginselen die in iedere religie of overtuiging terugkomen en van belang zijn voor iedereen. Iedere ziel is hier om te groeien en de meeste zielen willen graag meer liefde, licht, harmonie in het leven ervaren. Ja toch? Iedere ziel is op een spirituele reis en het fysieke leven en de vorm die je aan je leven geeft, hebben tot doel die spirituele reis te ondersteunen. Iedere ziel leeft in dit zielenlichttijdperk.

Open jezelf voor het potentieel van je ziel en je zielenreis. 
Open jezelf voor het potentieel van je hart. 
Open jezelf voor het potentieel van je eigen licht.
Open.
Open volledig!

Het zielenlichttijdperk wat nu 20 jaar gaande is, is het tijdperk waarin de kansen voor de ziel zó groot zijn. We worden gevraagd om diep naar binnen te gaan en te geloven in wie we werkelijk zijn. Om van onszelf te houden en vanuit die liefde naar onszelf te kijken en alles in onszelf wat geen liefde of licht is te transformeren. Alle angst, alle pijn, alle onzekerheid en nog veel meer kan door liefde worden omgezet in iets positiefs.
Hoe meer licht naar Aarde komt, hoe hoger de frequentie zal worden, hoe meer die lagere frequenties naar de oppervlakte worden geduwd om te worden getransformeerd. Vanuit zelf-liefde en zelf-vergeving kunnen we komen tot innerlijke vrede en harmonie. Wanneer onze zuiverheid groeit, kan ons licht meer en meer gaan stralen en als we dat kunnen uitstralen en overbrengen naar anderen en anderen onvoorwaardelijk lief kunnen hebben en vergeven, kan er vrede en harmonie om ons heen en in de wereld komen. In dit zielenlichttijdperk hebben we allemaal de kans om in het licht te komen op een manier zoals we lange tijd niet in het licht zijn geweest en hoe meer licht een ieder van ons kan belichamen en uitstralen naar anderen, hoe meer het anderen kan helpen om het lijden te stoppen.

Zou het niet prachtig zijn als het lijden in zovele vormen een halt toegeroepen kan worden en iedereen weer de liefde zou kunnen voelen, in onvoorwaardelijke vorm. Is liefde niet waar iedereen diep van binnen naar verlangt? Zoals ik het zie, is lijden een manifestatie van een gebrek aan liefde in een bepaalde vorm.
Liefde is de grootste kracht en opent alles. En wanneer alles open is, kan het leven stromen op natuurlijke wijze.


Eenheid
Velen spreken over eenheid, we zijn allen één, maar zolang we nog leven in afgescheidenheid en disharmonie is die eenheid niet bereikt. Dit is echter het tijdperk waarin die eenheid wel bereikt zou kunnen worden. We kunnen gaan leven vanuit onze ware zelf, vanuit zuiverheid, vanuit liefde voor onszelf en alles en iedereen om ons heen.
Ik weet het, er is nog een lange weg te gaan… maar dit is het tijdperk waarin we die weg kunnen gaan! Een weg naar een prachtig einddoel: de vereniging van alle zielen als één. Ik geloof daar oprecht in dat het mogelijk is!
Maar zoals vele boeken van vele grote spirituele meesters beschrijven, is die weg naar zuiverheid en verlichting ook een weg van het overwinnen van uitdagingen, waarin we getest worden om onze onzuiverheid te transformeren en te komen tot belichaming van de 10 hoogste kwaliteiten: liefde, vergeving, compassie, licht, nederigheid, harmonie, bloei, dankbaarheid, service en verlichting. 

Het lezen van de boeken en het bestuderen van het onderricht van Dr. en Master Sha heeft mijn leven op een diepgaande wijze veranderd. Ik ben erg dankbaar dat dit onderricht toegankelijk is en de diepe wijsheid zo vrij gedeeld wordt, omdat ik zonder deze diepe kennis nog steeds vast zou zitten in een oud patroon. Ik hoop dat het delen van mijn inzichten jou kan helpen en dat je misschien zelfs wel geïnspireerd bent geraakt om zelf de boeken te lezen.
Er zullen vele veranderingen komen en hoe meer mensen in staat zijn om die overstap van leven vanuit de ratio naar leven vanuit de ziel te maken en meer en meer deze hoogste kwaliteiten kunnen belichamen, hoe makkelijker deze veranderingen plaats kunnen vinden.

Nu is het tijd om de ziel en de wereld te verenigen.
Nu is het tijd om het zonlicht te zien dansen als één met de schaduwen.

~Rumi~

liefs, Barbara

~ True beauty is revealed only if there is light from within ~

Certified Soul Healer, Soul Teacher, Soul Communicator (Readings Akashic Records) en Guan Yin Lineageholder

Linktree:https://linktr.ee/barbarakuipers
Website: www.puur-licht.nl

273 weergaven

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *