(Meer) Succesvol zijn? Dit heb je nodig! ⚡ Be (more) Successful? This is what you need!

NL:
In de afgelopen jaren leerde ik dat voor het succesvol veranderen van ieder aspect van het leven, het vooral draait om het hebben van 1 specifiek iets. In dit blog ga ik dieper in op wat je nodig hebt om jouw doel te verwezenlijken en succesvol te zijn!

ENG:
In recent years, I learned that in order to successfully change every aspect of life, it’s mostly about having 1 specific thing. In this blog, I will go into more detail about what you need to achieve your goal and be successful!

13 heilige nachten/12 dagen van Kerstmis⚡13 holy nights and 12 days of Christmas 

In de nacht van 24 op 25 december beginnen de 13 heilige nachten/12 dagen van Kerstmis. Een tijd waarin de sluier tussen het aardse bestaan en de andere sferen dunner is.
Deze periode biedt ruimte om naar binnen te keren, voor bezinning, voor rust en voor heling. Een periode om te luisteren naar je zielsverlangen en om je te laten inspireren door de stem van je hart. 
Lees in dit blog waarom het van belang is en hoe je dat kunt doen.

Laat je innerlijke vonk ontvlammen ⚡ Ignite your inner spark

Wat nu, als ik je zeg dat dit blog gaat over een mogelijkheid om jouw blauwdruk te wijzigen, waardoor er een grotere kans ontstaat om uitdagingen te overwinnen/voorkomen en om unieke kansen naar je toe te trekken, waardoor jij meer kans hebt de toekomst te creëren die een expressie is van jouw ware potentieel.
Als dit je nieuwsgierig maakt, lees dan verder, dan is dit blog voor jou! 😃

What if I tell you that this blog is about an opportunity to change your blueprint, creating a greater chance of overcoming/preventing challenges and attracting unique opportunities to you, making you more likely to create the future that is an expression of your true potential.
If this makes you curious, read on, this blog is for you! 😃