Transformatie Moeder Aarde ~🪷~ Mother Earth Transition

Tijden van verandering⚡Times of Change

~ for English: please scroll down, and go to page 2 ~ 

Een tijd van veranderingLieve lezer,

Er gebeurt momenteel veel in de wereld. Er zijn grote veranderingen waarneembaar. In de natuur (bosbranden, droogte, wateroverlast, windhozen), in de samenleving (financiële uitdagingen, oorlog), alsook in het persoonlijke leven van de mensen en dieren (ziekte, relatie problemen). Het is voor velen een intense tijd. In dit artikel ga ik dieper in op de veranderingen op Moeder Aarde. 

Het geheim van verandering is om al je energie te richten,
niet op het bestrijden van het oude,
maar op het opbouwen van het nieuwe. 

~Socrates~

Al enige tijd gaan vele mensen door intense processen. Sommigen hebben te maken met herinneringen en emoties uit dit leven of vorige levens die naar boven komen, anderen hebben fysieke klachten, weer anderen ervaren problemen in het dagelijks leven waarin alles plotseling verandert.
Dit heeft te maken met de tijden waarin we momenteel leven. De energie en het trillingsveld óp aarde verandert. De energie en het trillingsveld ván Moeder Aarde verandert. Het betekent ook dat onze energie en ons trillingsveld verandert.

Hogere frequentie en vibratie op Moeder Aarde
Vele mensen zijn op zoek naar antwoorden en naar de waarheid, omtrent het ontstaan, de verbinding, de ontwikkeling en het einde van alles wat bestaat. Wij nemen dat echter waar vanuit onze waarneming vanuit de derde dimensie waarin we momenteel leven. De hogere dimensies bestaan ook, maar kunnen niet door iedereen of door de huidige stand van de wetenschap worden waargenomen. Dit maakt dat er problemen zijn, waar niet altijd een oplossing voor gevonden kan worden op dit moment. De wetenschap is daarvoor niet fijngevoelig genoeg. Van alle energie in het universum schijnen we slechts 5% te kunnen waarnemen. De overige 95% van de energie is er ook maar heeft een zo fijngevoelige frequentie, dat deze nog niet via de wetenschap vast te leggen is. Sommige mensen kunnen echter wel een stukje meer waarnemen via hun geopende spirituele kanalen, maar spiritualiteit wordt niet door iedereen omarmt. Zij die open kanalen hebben zijn echter in staat om de meer fijngevoelige frequenties waar te nemen. Alles in ons en om ons heen is immers opgebouwd uit frequentie en vibratie en de laatste tijd gaat de frequentie door alle processen op Moeder Aarde, stap voor stap omhoog.

De hoge temperaturen van de afgelopen tijd zijn niet zomaar toeval. Ze hebben te maken met het transformatieproces wat op Aarde gaande is om de frequentie van Moeder Aarde te verhogen van 3D naar 4D. Dit betekent dat we toewerken naar een planeet waar meer liefde, meer compassie, meer harmonie zal zijn. Ik denk dat iedereen wel graag wil leven met meer liefde. Meer zelf-liefde, meer liefdevollere relaties, meer liefdevollere werkplekken, meer liefde voor de dieren en de natuur, meer liefde voor de Aarde. Een planeet waar meer liefde en harmonie is, is het uiteindelijke doel.  

Om de frequentie te verhogen zal echter alles wat lager is naar een hogere trilling gebracht moeten worden. Dat is wat op dit moment voelbaar is, de diepe zuivering en transformatie.

Moeder Aarde is in grote pijn door alles wat op aarde door de mens is gecreëerd. De 3D frequentie moet omhoog voor Moeder Aarde om te overleven waarbij de zwaardere energie van Moeder Aarde plaats zal moeten maken de komende jaren voor de hogere energieën. De hoge temperaturen, de vulkaanuitbarstingen, de vele branden spelen daar een rol bij. Het transitieproces van Moeder Aarde is gaande en wij worden met zijn allen uitgenodigd om door een diep bewustwordingsproces te gaan en de awakening te voelen, te horen. Sommigen horen of voelen die wake-up call al. Anderen verzetten zich daar heftig tegen en houden vast aan het bekende.

In de Chinese oude leringen wordt gesproken over het proces waarbij de zware energie van Moeder Aarde omhoog gaat via verdamping (de global warming is niet zomaar zonder reden dus) en de hogere frequenties vanuit de hemel naar Aarde komen via regen, sneeuw en energie transmissies/downloads. Het is de Yin Yang Balans die op die manier gereguleerd wordt.

Hogere frequentie en vibratie in de kosmos
Naast alle processen die op Aarde waarneembaar zijn, hebben we ook te maken met wat er in het universum gebeurt, zonsverduistering, volle maan en maansverduistering en vele uitbarstingen op de zon en de planetaire standen. Wij reageren niet alleen op energie van Moeder Aarde, maar ook sterk op de energieën van de zon, de maan, de sterren. Zij hebben allemaal een connectie met allerlei processen, systemen en organen in onze ziel, hart, geest en lichaam. Een volle maan, een maansverduistering en zonsverduistering zijn dus voelbaar in ons en zullen ons extra meenemen in een proces van verandering.
En als Moeder Aarde en de mensen op Moeder Aarde naar een hogere frequentie gaan zal dit uiteraard ook doorwerken en een verandering brengen voor het hele universum. 

Lagere frequenties naar de oppervlakte

Omdat wij als mens (een kleine kosmos) leven in en reageren op alles wat gebeurt in de grote kosmos, zal ook bij ons voelbaar worden dat zwaardere energieën naar de oppervlakte komen en die zullen mogen worden omgezet.
Als Moeder Aarde naar een hogere frequentie moet gaan, zullen ook wij die leven op de aarde naar  een hogere frequentie mee moeten gaan. Die hogere frequenties zullen soms moeiteloos kunnen integreren, vaak zullen ze eerst de bestaande blokkades in ons aanraken voordat deze kunnen worden opgelost.
Oude patronen, diepgaande emoties als angst, pijn, woede, verdriet, alles kan naar boven komen om te zuiveren en om naar een hogere trilling (zoals liefde, compassie, harmonie, innerlijke stilte), gebracht te worden. Fysieke klachten kunnen ontstaan waar de medische wereld wellicht (nog) geen antwoord op heeft. Relaties kunnen onder druk komen te staan. Alles zal uitgedaagd worden om mee te gaan in een flow van transformatie naar hogere frequenties, waarbij iedereen een eigen keuze en vrije wil heeft of hij/zij in de flow mee wil gaan of niet.

Verbind je met de Bronmet de Tao
Door jezelf te verbinden met de kwaliteiten en de hogere frequenties van de Bron kun je dit proces van transformatie vergemakkelijken of versnellen. Lao Zu noemde deze Bron de Tao. De Tao is om ons heen, maar ook in ons. We hebben dus al die kwaliteiten van de Bron al in ons, maar ze zijn niet altijd voldoende ontwikkeld en kunnen verder ontwikkeld worden. Iedere kwaliteit heeft een andere input. Om je een paar voorbeelden te geven:

  • Liefde lost blokkades op. 
  • Vergeving brengt innerlijke vrede en harmonie en innerlijke stilte. 
  • Compassie versterkt je wilskracht en je energie, uithoudingsvermogen, vitaliteit en immuniteit. 
  • Nederigheid helpt om het ego los te laten. Ego blokkeert je progressie. 
  • Harmonie brengt samenwerking, het gevoel van verbinding. Harmonie is het geheim voor succes. 
  • Dankbaarheid is heel belangrijk om als ziel te kunnen groeien. 
  • Anderen helpen/dienstbaar zijn is het doel van het leven. 
  • Het licht in jezelf vergroten helpt alle facetten van het leven. 

Bewustwordingsproces
Door dit stukje of andere inspirerende teksten te lezen kan er een bewustzijn geopend worden, maar het belangrijkste is om dit vergrote bewustzijn door te voeren in je dagelijkse leven en ernaar te handelen. Iets krijgt immers pas effect als je het in gedachten, woorden en daden toepast.
Je kunt tijdens meditatie of innerlijk werk bewuster worden van welke kwaliteiten in jou versterkt mogen worden. Wijs eventuele negatieve informatie die naar boven komt niet af. Dit is juist waardevolle informatie, omdat deze informatie tot nu toe in je onderbewuste aanwezig is geweest. Nu kun je er iets mee doen.
Is er bijvoorbeeld een aspect in jouw leven wat meer liefde nodig heeft, of waar vergeving een doorbraak kan brengen? Daar waar liefde is, is er geen ruimte voor angst. Daar waar vergeving is, kan boosheid niet blijven. Is je energie misschien wat laag en mag je meer compassie hebben met jezelf?

De interne processen waar we mee te maken krijgen kunnen veel van ons of de mensen om ons heen vragen. Heb daarom compassie met jezelf en anderen die door processen gaan, drink veel water om het zuiveringsproces te ondersteunen, pas eventueel je voeding aan naar lichtdragende voeding met een hogere trilling (zoals fruit, groente, rauwe noten) en zie deze tijden als een mogelijkheid om versneld verder te komen op jouw zielenpad, om verder te evolueren naar de hogere frequentie van liefde, vrede en harmonie.
Indien je merkt dat er emoties of blokkades omhoog komen, kun je ook zelf-helingstechnieken toepassen. Ik ga er meerdere delen op dit blog.
Open je hartchakra om de verbinding met je eigen ziel en de zielen om je heen te versterken.
Ga wandelen in de natuur om gegrond te blijven.
Dit zijn allemaal handvatten die je hebt om zelf toe te passen.

Je hoeft het niet alleen te doen
Soms voelt het of je helemaal alleen door die processen moet gaan, maar dat is slechts hoe het voelt. Niemand is alleen. Iedereen heeft hulp vanuit de spirituele wereld om zich heen. 
Merk je echter dat je vast loopt, reik dan uit naar mensen die je kunnen helpen. Er zijn vele healers en kanalen voor het licht op dit moment op aarde om te ondersteunen in dit transformatieproces en om je te helpen om je te verbinden met het licht in tijden waarin de donkerte soms extra voelbaar kan zijn. Zij kunnen helpen om het licht te brengen en de frequentie te verhogen. Hoe meer licht jij in je draagt, hoe meer jij jouw potentieel tot uitdrukking kunt brengen.

Het proces van de verhoging van de frequentie en het licht op aarde, zal gepaard gaan met verzet vanuit de lagere frequenties. Er kan enorme donkerte en zware energie voelbaar zijn/worden en dan is er veel licht nodig om de situatie terug in balans te brengen.

Leven vanuit je ziel en hogere zelf
Dit transformatieproces op Moeder Aarde is niet alleen om Moeder Aarde te helpen, het is ook een enorme kans en uitnodiging voor ons allen om te groeien en meer te gaan leven vanuit de ziel, in overeenstemming met de ziel en minder vanuit de mind, vanuit het ego, vanuit het 3D denken en doen. Het is een prachtige kans om meer in contact te zijn met ons hogere zelf/onze ware aard.

Be really whole,

And all things will come to you.

~ Lao Zu ~

Bereid je maar voor op diepgaande processen.
We gaan volle kracht vooruit naar een Nieuwe Aarde 

In liefde en licht,
Barbara

~ True beauty is revealed only if there is light from within ~

Certified Soul Healer, Soul Teacher, Soul Communicator (Readings Akashic Records) en Guan Yin Lineageholder

Linktree:https://linktr.ee/barbarakuipers
Website: www.puur-licht.nl

108 weergaven

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *