Algemene Informatie ~🪷~ General Information Persoonlijke Groei ~🪷~ Personal Growth

(Meer) Succesvol zijn? Dit heb je nodig! ⚡ Be (more) Successful? This is what you need!

Lieve lezer,

We zijn in de derde week van januari en ‘Blue Monday‘ is geweest. Wat is jouw grote wens die je graag dit jaar in vervulling ziet gaan? Waar wil jij graag succesvol in zijn?
Heeft jouw wens te maken met gezondheid, met een relatie, met studie of financiën?
Hoe verschillend alle wensen ook zijn, ze hebben allemaal één gemeenschappelijke factor voor succes.

Over het algemeen bedenken we een goed plan voor we beginnen, maar dat leidt niet altijd tot het gewenste resultaat. Hoe hard we ook ons best doen!
Vaak wijzen we dan naar oorzaken buiten onszelf waarom we niet slagen in de uitvoering van onze goede voornemens of wat tegen heeft gezeten, maar in feite is de buitenwereld vooral een spiegel van wat er in ons speelt.
Wanneer we gaan werken met de informatie in ons, is het veel makkelijker om je doel te verwezenlijken is mijn eigen ervaring.
In dit blog ga ik dieper in op wat je nodig hebt om jouw doel te verwezenlijken.

Dat wat je nodig hebt is….

In 2010 verliet ik de praktijk van mijn arts, nadat hij me had verteld dat ik vanuit zijn visie niet langer dan een paar maanden te leven zou hebben, nu er geen behandeling was voor mijn toentertijd zeer kritieke gezondheidssituatie.
Een normale reactie was waarschijnlijk geweest, dat ik me daarbij neer had gelegd en er het beste van zou maken voor de tijd die nog resteerde, maar diep van binnen voelde ik dat dit niet het moment was voor mij om te overlijden en dat er een andere manier was. Het was tijd die manier te ontdekken.
Ik heb het voor mij uitzichtloze medische pad losgelaten en mijn hart gevolgd en kwam in contact met een wereldwijd bekende spirituele leraar en healer, dr. en Master Zhi Gang Sha. Ik ben me vervolgens gaan verdiepen in de spirituele wijze van heling: het aanvullen van virtue (deugd) en licht.

Het was niet zo dat daarmee alle problemen ineens als sneeuw voor de zon verdwenen, maar het gaf me heel veel inzicht, handvatten, hoop, kracht, mogelijkheden en uiteindelijk de resultaten die niemand in de medische wereld voor mogelijk had gehouden. (ik typ dit stuk nu ruim 13 jaar na de oorspronkelijke diagnose van slechts een paar maanden).
Niet alleen bracht deze spirituele benadering van mijn aandoening levensverlenging, maar ook een toename van levenskwaliteit!
Ik leerde dat voor het succesvol veranderen van ieder aspect van het leven, het vooral draait om het hebben van voldoende virtue (deugd)!

Wat is nodig voor:
– een goede gezondheid? Virtue
– harmonieuze relaties? Virtue
– financiële overvloed? Virtue
– Spirituele groei en verlichting? Virtue
– Succes in ieder aspect van het leven? Virtue

Virtue opent de deuren naar al het goede in het leven.
Virtue is de reden dat voor sommige mensen, zonder dat ze daar veel moeite voor hoeven te doen, alles wat ze aanraken in goud verandert. En een gebrek aan virtue is de reden dat voor anderen die ondanks dat ze heel hard hun best doen, het resultaat maar niet wil komen.


Alles begint met informatie
Vaak kijken we voor onze gezondheid, onze carrière, onze relaties naar dingen als: welke behandeling/medicatie is er voorhanden, welke opleiding heb ik nodig, welke vacature is er beschikbaar, hoe/waar kan ik iemand ontmoeten?  Allemaal situaties die van belang zijn. 

Maar hoe ons leven is, welke goede dingen er in het leven gebeuren en voor welke uitdagingen we geplaatst worden, wordt vooral bepaald door wat er in ons is opgeslagen. Om preciezer te zijn, door de informatie en de hoeveelheid virtue die we in onze ziel dragen. Deze informatie die we in ons etherische lichaam dragen, wordt zichtbaar via ons fysieke lichaam of via de fysieke wereld om ons heen.

De informatie in jouw ziel bepaalt welke situaties jij creëert en aantrekt en ook of je erin zult slagen om jouw goede voornemens of plannen tot een succes te maken. De informatie in jouw ziel wordt ontvangen via het hart, waarna het doorgegeven wordt aan je bewustzijn. Je bewustzijn stuurt met de informatie je energie aan en waar je energie naar toe gaat, daar vindt creatie/manifestatie plaats. Het begint dus allemaal op zielsniveau, op het niveau van de informatie.

De informatie in jouw ziel is van het grootste belang.  Deze informatie bepaalt wat jij denkt, ziet, hoort, spreekt en doet en dus uiteindelijk wat er gecreëerd wordt in het dagelijks leven. Die informatie bepaalt of jij succes creëert of dat er uitdagingen zullen zijn die jouw succes blokkeren.
Het goede nieuws is, dat die informatie niet vaststaat. Die informatie is te veranderen! En je kunt leren hoe je dat doet!

Akasha Kronieken

De Akasha Kronieken is een veld van informatie dat bestaat vanaf het begin der tijden. Alles is er in opgeslagen: wat je denkt, wat je zegt, wat je doet, waar je bent, met wie je verbonden bent etc… en dat is zo voor alle zielen. Iedereen heeft zijn eigen boek in de Akasha Kronieken, dat deel dat alle informatie bevat over jouw ziel, in dit leven en in voorgaande levens.

Je kunt hier op aarde de deuren en gordijnen sluiten, met het idee: wat men niet ziet, weet men niet. Maar zo werkt het niet op het etherische vlak. Alles is bekend.
Alle goede gedachtes, alle positieve gevoelens, alle positieve woorden, alle hulpverlenende handelingen die leiden tot verbinding, ordening, harmonie, brengen je licht en virtue. Deze virtue leidt tot blessings en succes in de verschillende aspecten van je leven.
Alles wat een ander op wat voor manier dan ook pijn of schade toebrengt, wat leidt tot afgescheidenheid, wanorde en disharmonie, kost je virtue en leidt tot verschillende blokkades, problemen en uitdagingen in de verschillende aspecten van je leven.

Volgens experts heeft de gemiddelde persoon naar schatting alleen al 60.000 tot 80.000 gedachten per dag. Dat zijn dus vele creatiemomenten die allemaal in je Akasha Kronieken worden vermeld.
En die informatie staat niet alleen daar in dat grote veld, maar draag jij ook in je. Jouw ziel, jouw etherische lichaam draagt al die informatie die in de Akasha Kronieken vermeld staat ook in zich.

En vanuit deze informatie in je ziel begint het daadwerkelijke creatieproces. Niet vanuit het prachtige plan en het goede voornemen wat jij vanuit je mind hebt bedacht. De informatie in je ziel stuurt alles aan waarbij veel van die informatie via het onderbewuste jouw dagelijkse realiteit creëert en jouw succes bevordert of juist blokkeert.

Virtue bank

Alles wordt zoals gezegd opgenomen in de Akasha Kronieken. Iedere seconde creëer je. En het is afhankelijk van de kwaliteit van jouw gedachten, spraak, handelingen, of je virtue creëert of verliest.
Daarbij komt, dat niet alleen jouw aandeel van belang is voor jouw hoeveelheid virtue, maar ook je voorouders zijn hierop van invloed. Ongeveer 50% van de virtue die jij met je meedraagt, is afkomstig van je voorouders. Als jouw voorouders heel veel goeds hebben gedaan voor mens, dier, natuur, dan brengen ze je dus veel blessings. Hebben jouw voorouders in vroegere tijden veel problemen veroorzaakt in hun leven, bijv. doordat ze een fabriek hadden waarin de werknemers in zeer slechte omstandigheden hun werk moesten doen, of een oorlog zijn gestart of door hebzucht veel financiële problemen hebben veroorzaakt voor anderen, dan wordt er veel negatieve virtue doorgegeven.

De balans van alle virtue, zowel positief als negatief, wordt bijgehouden in jouw virtue bank.
De virtue bank is te zien als het totaal van alle virtue. Een balans tussen de positieve en negatieve informatie die er is in jouw ziel. Voor ieder aspect van het leven is er een balans. Zo kan er bijvoorbeeld veel positieve virtue zijn t.a.v.. relaties en dat brengt je veel zegeningen: je groeit op in een harmonieuze familie, hebt een liefdevolle partner, veel vrienden/vriendinnen, fijne collega’s etc.
Maar er kan op een ander vlak een heleboel negatieve informatie zijn en daarmee een tekort aan virtue, bijvoorbeeld t.a.v. gezondheid. Dat resulteert dan in vele uitdagingen: Je bent vaak ziek, emotioneel uit balans, er is geen behandeling of je reageert verkeerd op medicatie etc.
Dan is het van belang om de negatieve informatie op je ziel, wat je kunt vergelijken met een tekort aan positieve informatie, een schuld, aan te vullen/in te lossen en pas als er voldoende positieve informatie is, ga je gezondheid manifesteren.
Hoe meer positieve informatie/virtue jouw ziel heeft, hoe meer blessings er in jouw leven gemanifesteerd kunnen worden.

Vergelijk het met een bankrekening. Als je voldoende saldo hebt, zul je met gemak kunnen betalen voor waar waar jij behoefte aan hebt, maar als er sprake is van een tekort en je schulden hebt, zul je eerst die schuld moeten afbetalen, vervolgens meer geld verdienen en pas dan kun je vanuit het positieve saldo een aanschaf doen waar jij blij mee bent.

Die virtue bank is geen gegeven op zich, zoals dat is met een fysieke bankrekening, iets buiten je zelf. Jouw ziel zit immers in jou. Alle positieve of negatieve informatie, alle virtue, zit ook in jou.

Vul je virtue bank aan

Als we bewust door het leven gaan kunnen we invloed uitoefenen op die balans in onze virtue bank en daarmee op onze levenskwaliteit.

a) Creëer meer virtue

De universele wet van dienstbaarheid zegt:

Help een ander, doe goede dingen en je zult virtue ontvangen.
Doe je dat een klein beetje, dan ontvang je een kleine hoeveelheid virtue.
Doe je dat op grootse wijze, dan ontvang je veel virtue.
Doe je dat onvoorwaardelijk voor de hele mensheid, dan ontvang je een onmetelijke hoeveelheid virtue.


Denk daarbij bijvoorbeeld aan het geven van liefde, vergeving en compassie, vrijgevig zijn, het uiten van dankbaarheid etc.
Alles wat een ander helpt zoals vrijwilligers werk, een dienstbaar beroep, een helpende hand bieden of iemand inspireren, positief door het leven gaan, donaties aan goede doelen, meditatie of spirituele oefeningen doen, je verbinden met een Tao Kalligrafie, kunst/dans/muziek/blijheid. Alles waar de wereld een beetje mooier en beter van wordt brengt je virtue.

Door iets onvoorwaardelijks voor anderen te doen, zonder daarbij aan jezelf te denken, ontvang je de meeste virtue.

Maar ook jezelf helen is een vorm van service aan het grotere geheel, want jouw eigen positieve verandering brengt een positieve inbreng in het collectieve veld. Je heelt niet alleen jezelf, maar helpt indirect ook je voorouders en nakomelingen. In de hele lijn wordt immers meer positieve informatie gebracht.

Hoe meer je vanuit je hart en ziel geeft, hoe meer je aan virtue zult kunnen ontvangen en hoe meer virtue jij hebt, hoe meer je zult kunnen blijven geven.

b) Voorkom verlies van virtue
Naast het op deze wijze opbouwen van virtue is het ook van belang om verlies van virtue te voorkomen. Denk aan de wijsheid van de aapjes: “zie, hoor, spreek geen kwaad”, aangevuld met “denk en doe geen kwaad”.
En dat geldt zowel ten aanzien van anderen als voor jezelf.

Boosheid bijvoorbeeld is een emotie waarbij je veel virtue verliest.
Veel klagen of je woede van je afschrijven op social media doet jouw virtue bank geen goed.
Geld verkrijgen door anderen te bedriegen, kost je heel veel virtue.
Om maar een paar voorbeelden te noemen.

Dat maakt dat het niet altijd even snel gaat om jouw balans in positieve zin te beïnvloeden. Dat wat je die dag hebt opgebouwd kan je in onbewaakt moment zo weer verliezen.

De lijn is geen rechte stijgende lijn, het gaat als de lijn van de hartslag, op en neer, op en neer, als het Leven zelf.

De kracht van een mantra

Een zeer effectieve manier om je virtue te beschermen en op te bouwen, is het onder controle (proberen te) houden van je gedachten. Gedachten liggen immers ten grondslag aan de emoties, aan de woorden, aan de handelingen etc. Alles wat je creëert, wordt voorafgegaan door een (on)bewuste gedachte.

Een krachtige manier om je gedachten te beïnvloeden is een positieve mantra te chanten/reciteren.
Zoals hierboven vermeld, produceert het menselijke brein vele gedachten per dag, maar het kan maar 1 gedachte tegelijkertijd hebben. Je kunt niet een positieve en negatieve gedachte tegelijk hebben.

Een mantra is een positieve gedachte. Door een mantra telkens te herhalen, vervang je vele wisselende gedachtes door 1 gedachte…. een positieve!
Bijvoorbeeld; liefde, als je continue “Divine Love” of “Onvoorwaardelijke liefde” chant, en daarmee denkt in liefde, handelt in liefde, zal dit doorwerken op alles wat je zegt, ziet, doet. Daar waar liefde is, kan niet tegelijkertijd angst zijn.  

Hoe meer liefde je geeft, hoe meer er terug zal komen. Misschien niet direct op het fysieke vlak, maar wel in termen van virtue.
Liefde lost alle blokkades, uitdagingen, problemen (vroeg of laat) op. Is er een probleem, geef het liefde… lost het niet op, geef het meer liefde! 

Je kunt ook de  naam chanten van een verlicht wezen. Boeddhisten chanten bijvoorbeeld heel lang de naam van Ar Mi Tuo Fo, of Guan Shi Yin Pu Sa. Je verbindt je dan met de ziel van de verlichte meesters en hun goede kwaliteiten. En als je jouw hart verbindt met die van hen, zullen ze je zegenen met hun virtue.

Verander jouw blauwdruk

Als je dit principe van virtue, tot jouw manier van leven maakt, zal je in de loop der tijd steeds meer negatieve informatie kunnen transformeren en meer positieve informatie kunnen opbouwen. Ieder van ons heeft op die manier de potentie om succesvol te zijn in het leven. Om te groeien en te bloeien. Om de blauwdruk van jouw leven te transformeren naar de next level.
Iedere cel, ieder gen, ieder stukje DNA/RNA, is immers opgebouwd uit de informatie die jij in je draagt.
Wil jij succesvol zijn in het manifesteren van jouw wensen of het veranderen van jouw blauwdruk, dan is een krachtige manier om te beginnen met het vergroten van jouw virtue op dat gebied, het veranderen van de negatieve informatie in positieve informatie, een eventueel tekort te veranderen in een overschot. Als er een overschot is, een positief saldo, zal je met (meer) gemak je wensen kunnen manifesteren.

Cirkelbeweging
De 5 levels van creatie gaan in een cirkel beweging:
De informatie die wij in onze ziel dragen, zorgt via ons hart, ons bewustzijn, onze energie, wat er in de fysieke wereld wordt gecreëerd. Deze beweging gaat slechts 1 kant op, niet beide kanten!
Ziel > Hart > Mind > Energie > Materie.

Dat wat we dagelijks manifesteren in de materie brengt ons vervolgens de positieve of negatieve virtue die onze ziel voedt.
Vanuit de Materie gaat het dus terug naar de ziel en zo is de cirkel rond.
Voedt jij jouw ziel met positieve informatie en virtue dan ontstaat er een spiraal omhoog.
Creëer jij vooral negatieve informatie in je denken, spraak, emoties, handelingen dan ontstaat er een spiraal omlaag.
Door je bewust te zijn/worden van wat er aan informatie in je zit en wat je creërt, heb je invloed op het resultaat!

En ik spreek uit ervaring dat het WERKT. Ik heb op deze wijze via het steeds dieper naar binnen gaan en bewust te worden van de informatie die ik in me draag en deze vervolgens doelbewust te veranderen, dingen die onmogelijk leken volgens mijn huisarts, mogelijk gemaakt!
Mijn gezondheid verbeterde, mijn levensverwachting werd keer op keer verlengd.
Van binnenuit creëerde ik een andere toekomst. Niet alleen op het vlak van gezondheid, ook in andere aspecten van mijn leven.

Het pad naar succes

Ik ben het pad van succes gaan bewandelen. Het pad dat wordt bepaald door de hoeveelheid virtue en heb heel bewust gewerkt aan het vergroten van mijn virtue.
Zelf virtue opbouwen vraagt echter tijd. Tijd die ik in verband met mijn dringende gezondheidssituatie niet veel had. Gelukkig bleek er ook een andere manier te zijn. Je kunt ook virtue ontvangen via het ontvangen van Tao Healing en zo op snellere wijze licht en virtue verkrijgen.

Soms is een situatie zo dringend, dat er niet altijd voldoende tijd en energie is om alles zelf op te bouwen. Ik ben om die reden heel dankbaar dat ik een leraar heb ontmoet die mij niet alleen heeft geholpen om verandering te brengen in mijn leven door mijn kennis te vergroten, maar mij ook geholpen heeft om die virtue daadwerkelijk versneld op te bouwen via de mogelijkheid om virtue te ontvangen via spirituele healing. Hierdoor werd mijn virtue voldoende snel opgebouwd binnen de tijd die ik had!

Bij Tao Healing ontvang je virtue van de lichtwezens en vanuit de Bron zelf. Die vorm van virtue komt vanuit de hogere sferen en heeft daarmee meer kracht, meer zuiverheid, meer waarde dan wat wij veelal zelf kunnen creëren, wat de virtuebank sneller vult.

Iedere Tao healingsessie, iedere blessing brengt licht, liefde, virtue voor het aspect waar de healing op gericht is en dat versnelt het proces van het op positieve wijze beïnvloeden van dat aspect van de virtue bank. Hoe meer positieve informatie en licht er in de ziel is, hoe meer het fysieke lichaam en andere aspecten van het dagelijks leven kunnen floreren.

Dat wil niet zeggen dat met 1 healingsessie altijd alles verandert.
Als het tekort enorm groot is, zal er veel virtue nodig zijn om balans te creëren. Maar hoe meer de virtue wordt aangevuld hoe meer succes, heling, bloei er zal kunnen zijn.

Op deze 2 wijzen, zelf creëren en/of healing ontvangen, kun jij dus jouw virtue vergroten en daarmee kun je jouw blauwdruk van het leven veranderen en succes creëren in ieder aspect van je leven. En dat voelt goed toch om ergens grip op te hebben?
Persoonlijk vond ik dit bijzonder prettig om te leren, nu de medische weg geen enkele toekomst bood. Toen ik dit principe van virtue begreep, gaf het mij hoop, inspiratie, wilskracht en zo veel meer.

Ik pas dit principe nu al jarenlang dagelijks toe. Bij alles wat ik doe, heb ik in mijn achterhoofd een stem die me bewust maakt of ik hiermee virtue verkrijg of verlies. Het is een automatisme geworden.
Virtue is de grondslag van succes in alle aspecten van het leven.

Wanneer er voldoende virtue is, is het daarnaast uiteraard van belang om te werken aan al het andere wat nodig is om jouw doel te bereiken, want voor een succesvol bedrijf heb je natuurlijk ook de juiste kennis, kunde, mensen nodig. Voor gezondheid is ook de juiste voeding, beweging, ontspanning, slaap etc van belang. Voor het ontmoeten van je ware liefde is het ook nodig dat je je onder de mensen begeeft. Het is veelal niet zo dat als je maar voldoende mediteert dat plotseling de bel gaat en jouw ware liefde zich komt voorstellen😉

Maar zonder virtue is succesvol zijn heel erg lastig. Dan voelt het of je continue aan een elastiekje wordt teruggetrokken of dat er een blokkade op de weg is waardoor het weer niet lukt. Virtue hebben en/of begrijpen hoe je virtue kunt opbouwen is het begin van succes!  
Velen passen deze oude wijsheid toe en zien hun succes groeien.
Ik hoop dat ik je in dit stuk heb kunnen inspireren om het ook toe te gaan passen voor jezelf.

Ontvang virtue via Tao healing

Heb je echter om wat voor reden dan ook niet zo veel tijd of kun je niet wachten tot het zien van resultaat, dan kun je ook hulp ontvangen.
Ik voel me zeer rijk en bevoorrecht, dat ik in de loop der jaren door de vele trainingen die ik van mijn leraren heb gekregen, mijn spirituele kanalen steeds verder heb ontwikkeld en ik deze vorm van hulp die mij zo veel heeft gebracht, ook kan en mag doorgeven aan anderen.

De wekelijkse groepshealing sessies brengen virtue, de Guan Yin Lineage blessings brengen meer virtue, de crown chakra blessings brengen nog meer virtue voor een onderwerp van jouw keuze.
Ook is het mogelijk om een reading te ontvangen welke informatie er in jouw Akasha Kronieken staat die verhindert dat jij succesvol kunt zijn in een bepaald aspect van jouw leven. En dat kan je helpen om heel gericht ermee aan het werk te gaan en de balans in de virtue bank op een positieve manier te veranderen.

Dat deze benadering niet alleen werkt voor mij, maar voor velen effectief is, moge duidelijk zijn als je (een deel van) de vele ervaringsverhalen leest.


Veel succes!

Ik hoop dat je met deze uitleg meer duidelijkheid hebt over hoe je door middel van bewuste keuzes dit jaar (en daarna 😉) tot een succes kan maken! Hoe je tot bloei kunt komen in ieder aspect van je leven. 🌱🌹🍀 

Je begrijpt denk ik inmiddels wel, dat je nooit een teveel aan virtue kunt hebben. 😊
Dus ga aan de slag en bouw een leven op dat spectaculairder is dan je je ooit had kunnen voorstellen.

Je hebt genoeg geworsteld. Het is tijd om meer geluk in je leven toe te laten.

Vond je dit artikel interessant en wil je graag meer informatie ontvangen over een spirituele manier van leven, schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief.

liefs, Barbara

~ True beauty is revealed only if there is light from within ~

Certified Soul Healer, Soul Teacher, Soul Communicator (Readings Akashic Records) en Guan Yin Lineageholder

Linktree:https://linktr.ee/barbarakuipers
Website: www.puur-licht.nl

1.193 weergaven

Dit vind je misschien ook leuk...

1 Reactie

  1. Peggy zegt:

    Mooi Barbara
    Zeer herkenbaar

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *