30-dagen Tao Transformatie Programma ~🪷~ 30-day Tao Transformation Program Gezondheid ~🪷~ Health Persoonlijke Groei ~🪷~ Personal Growth

Spiegelneuronen: ervaringen van anderen kunnen jou helpen ⚡ Mirror neurons: experiences of others can help you

~ for English: please scroll down, and go to page 2 ~ 


Tao Field Transformation Program, deel 13.

11 augustus 2023:

De wereld die je ziet wordt gecreëerd door waar je je op focust.
Het is nooit te laat om je lens aan te passen.

Lieve lezer,

Het is bijzonder om te ervaren hoe krachtig en afwisselend de leiding van mijn Shi Fu’s is voor wat de beste wijze voor die dag is om de transformatie, die het Tao Field Transformation Program dagelijks brengt, te integreren in mijn leven.
Toen ik me deze morgen afstemde op mijn Shi Fu’s kreeg ik opnieuw een andere leiding door voor die dag. Geen rust, geen beweging, maar meditatie en inspiratie opdoen. Ik heb tijdens mijn leven geleerd dat ik blindelings kan vertrouwen op hun leiding. De boodschap die ik via mijn spirituele kanalen ontving was:

Mijn lieve dochter, dit is Yan Wang Ye (leider van de Akasha Kronieken). Voor jou, mijn liefste, brengt dit programma je een enorme transformatie voor je hart, je hersenen, je nieren en meer. Het brengt het trauma in evenwicht dat je al eeuwen meedraagt en brengt je terug in overeenstemming met je ware zelf en je oorspronkelijke taak. Wat er van je gevraagd wordt is om zoveel mogelijk te chanten, te mediteren, al het onderricht en de zegeningen voor jezelf te integreren, écht te integreren en te helen op de diepste niveaus van je ziel, hart, geest en lichaam. Geef jezelf de tijd om te helen, geef jezelf de kans van je leven om een van de grootste blokkades in je leven te transformeren. Je bent geliefd en gezegend.

Ik heb die dag dus inderdaad veel tijd genomen om diep naar binnen te gaan, te voelen wat ik wil en het onderricht dieper bestudeerd. Daarnaast heb ik film/video’s gekeken, waarbij ik me heb laten leiden door wat ik doorkreeg dat goed was om te kijken. Ik blijf het bijzonder vinden dat door het kijken van lesmateriaal of een inspirerende film /video, ik zo veel voel activeren in mezelf. Hoe ik door het kijken en luisteren naar anderen, zo diep voel wie ik zelf ben en wat ik wil, wat voor mij belangrijk is en waar ik meer tijd en aandacht aan mag gaan besteden.

Velen vinden film kijken tijdverspilling. Maar als je de juiste beelden kiest kan het je ook heel veel brengen! Beelden zeggen soms meer dan duizend woorden….
En daar is een prachtige wetenschappelijke verklaring voor waar ik veelvuldig gebruik van maak!

De kracht van spiegelneuronen
Vandaag wil ik daarom dieper ingaan op mijn blog op hoe krachtig het is om de ervaring van anderen als voorbeeld te nemen en om open te staan voor alles om je heen wat een positieve invloed heeft.
Wij als mens hebben een fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel lichaam. We zijn een energieveld met verschillende mate van dichtheid, frequentie en vibratie en staan in contact met alles en iedereen om ons heen. We maken deel uit van het collectieve energieveld.
Alles om ons heen heeft invloed op ons en brengt verandering in ons trillingsveld, op een positieve dan wel negatieve manier.
Verandering is een universele wet. Niets blijft gelijk. Iets wordt beter of wordt slechter.
Ik denk dat de meesten de drie aapjes wel kennen: luister niet naar negatieve woorden, kijk niet naar negatieve dingen, spreek geen negatieve woorden. De reden is dat die negatieve frequenties ons beïnvloeden.

Tegelijkertijd kun je het dus omdraaien. Als we ons omringen met positieve dingen, luisteren naar positieve woorden, kijken naar positieve dingen, positieve woorden uitspreken, zal ons dat ook beïnvloeden.

Het is belangrijk om je bewust te zijn van waar jouw lens op is afgestemd, waar jij jezelf mee omringt en welke informatie jij op die manier binnen krijgt. Jouw energieveld is als een spons en absorbeert veel. Door hiermee rekening te houden kun jij je eigen leven vorm geven.

Pas je lens aan
Wat doe jij bijvoorbeeld als je een diagnose krijgt en vervolgens te horen krijgt dat er geen oplossing is in de medische wetenschap. Leg jij je daarbij neer, of richt jij je lens op de schat aan informatie die er is buiten de moderne wetenschap? De moderne wetenschap is pas een paar honderd jaar oud en er zijn nog heel veel dingen waar ze geen antwoord op kunnen geven.
De quantumfysica bijvoorbeeld heeft pas onlangs ontdekt dat alles met elkaar verbonden is, maar hebben nog geen antwoord op alle consequenties van deze ontdekking.
De oude culturen hebben nooit gezocht naar bewijs hiervoor, zij hebben dat duizenden jaren geleden al aangenomen dat alles met elkaar verbonden was en de healers en stamoudsten hebben hun kennis en ervaring in al die duizenden jaren opgebouwd op dit basisgegeven. Zij hebben dus een schat aan ervaring, daar waar de quantum fysica pas aan het begin staat van het beantwoorden van vele vragen.

Waar richt jij je focus op? Op de paar honderd jaar oude moderne wetenschap, die vooral kijkt naar de materie en energie? Of durf jij ook breder te kijken, naar alle kennis en wijsheid die er voorhanden is en zie jij het zelfhelend vermogen als een geheel van zowel de ziel, het hart, de geest, de energie en de materie. En kijk jij misschien zelfs verder, naar de mogelijkheden vanuit het collectieve veld, het universum  of de Tao.
Door anders naar dingen te kijken, zullen de dingen veranderen en nieuwe mogelijkheden zichtbaar worden. Het is nooit te laat om je lens aan te passen. Ieder moment kan het begin zijn van iets nieuws.

Wat op dit moment als vaststaand gegeven wordt aangenomen kan veranderen door een andere kijk, door een nieuwe invalshoek, door nieuwe informatie die aan het licht is gekomen. Verandering is goed! We kunnen ervoor kiezen om die verandering te omarmen en erdoor te groeien.
We zijn ongelooflijk krachtige wezens, met een enorme creatiekracht en een prachtig mechanisme dat zelf-helend vermogen wordt genoemd. Als we leren om die kracht op de juiste wijze te gebruiken en te ontwikkelen, dan kunnen er wonderen plaatsvinden.

Ervaring van anderen
We kunnen ons zelfhelend vermogen zelfs voeden met de ervaringen van anderen. We hoeven niet alles zelf te ervaren.
De wetenschap heeft niet zo lang geleden de spiegelneuronen ontdekt.

Wikipedia omschrijft het als volgt:

Een spiegelneuron of spiegelcel is een neuron dat niet alleen vuurt als een dier een handeling uitvoert, maar ook als het dier een handeling ziet uitvoeren door een ander dier (vooral van dezelfde diersoort). Het neuron weerspiegelt dus als het ware het gedrag van een ander dier en is op dezelfde manier actief als wanneer het dier de handeling zelf uitvoert. Dergelijke neuronen zijn gevonden bij primaten, waaronder de mens, en bij sommige vogels. Bij mensen bevinden ze zich in de premotorische schors en in de pariëtale kwabben van de hersenen.

Met andere woorden, als jij iets waarneemt wat gebeurt bij een ander, reageert jouw lichaam alsof jij het zelf ervaart.
Heb je al een idee welke kant ik op wil?

Zoek inspiratie
Toen ik te horen kreeg dat ik ziek was, en de dokter mij vertelde dat er in de medische wereld geen oplossing was, had ik een keuze… me erbij neerleggen en het als vaststaand feit aannemen en wachten tot de medische wereld al dan niet met een oplossing zou komen.
Voor mij voelde dat echt niet goed. Het voelde deprimerend, belemmerend, afhankelijk, machteloos want er was helemaal geen onderzoek gaande… Dus hoe lang moest ik dan wel niet wachten?

In mij werd een kracht en een overtuiging wakker geschud die zei: de wetenschap mag dan geen oplossing hebben, maar er is meer dan dat en dus zal ik creatief moeten zijn en een oplossing vinden. Er is kennelijk geen snelle, makkelijke, hapklare medische oplossing, dus moet het maar op een andere manier, maar als ik niet blijf streven naar vooruitgang en verbetering, dan ga ik achteruit. Want niets blijft hetzelfde…
Het universum is een energieveld van eindeloze mogelijkheden. Dus moet ik mijn lens aanpassen. En als je net als ik van fotografie houdt, weet je hoe anders de wereld eruit ziet, als je je lens aanpast.

Het mooie van die spiegelneuronen is dat als je ziet dat iemand anders opknapt, zichzelf heelt, baat heeft bij healing, dat die neuronen ook iets in jou activeren.
Het kijken van inspirerende video’s had dus wel degelijk impact op mij. Naast dat het me hoop gaf, activeerde het kijken naar anderen ook letterlijk positieve reacties in mijn lichaam die het zelfhelend vermogen versterkten.

En nee, het hoefde niet per se iemand te zijn met mijn eigen aandoening. Ik zocht naar verhalen, ervaringen van hen die te horen hadden gekregen dat er geen oplossing was en toch het schijnbaar onmogelijke deden. Zoals bijvoorbeeld deze video, waarin deze man, Arthur, verteld werd dat hij nooit meer zonder hulpmiddelen zou lopen en kijk het resultaat aan het einde. Inspirerend of niet?
Voor mij, als iemand die bijna niet meer kon lopen, was het ongelooflijk inspirerend. Dat wilde ik ook en zijn voorbeeld gaf me de informatie dat het “onmogelijke” kennelijk te doen is. Ik moest alleen mijn manier vinden.

Tao Healing
Die manier voor mij vond ik uiteindelijk bij Tao Healing. Tijdens de eerste info-avond die ik in 2010 bezocht, kreeg ik ook daar te maken met een ervaringsverhaal van iemand die volgens de artsen een aandoening had waar hij de rest van zijn leven niet van zou helen en maar mee moest leren leven. De man die ik op het podium zag, was echter gezond verklaard. En diep van binnen wist ik dat Tao Healing ook voor mij datgene was waar ik naar gezocht had. Jarenlang heb ik de persoon op het podium die avond als voorbeeld gezien, me verbonden met zijn energieveld zodat mijn hersenen geprogrammeerd werden dat het mogelijk is. Die spiegelneuronen die vuren immers als we waarnemen dat iemand anders een ervaring heeft. Als dat een positieve ervaring van healing is kan dat iets in ons op gang brengen. Het is erg krachtig. Ook als ons verteld is dat het onmogelijk is, of als er een diepe al dan niet (onder)bewuste overtuiging is dat het onmogelijk is. Door getuige te zijn van de healing van een ander, en de werking van de spiegelneuronen, kunnen die overtuigingen losgelaten worden. Het verandert jouw perceptie en op die manier kunnen we onszelf her-programmeren en processen bevorderen. Het verhaal wat we onszelf vertellen, of het verhaal wat ons verteld wordt door anderen en waar we in geloven, is in feite wat we creëren in ons leven, want dat is waar we onze focus op leggen. En datgene waar je je focus op legt, dat wordt versterkt.
Innerlijke belemmerende overtuigingen kunnen we veranderen. En die worden heel duidelijk als je met bepaalde dingen wordt geconfronteerd.
Het is interessant om de verschillende reacties van mensen te zien als ik vertel dat ik verbetering heb gerealiseerd ondanks de negatieve mededelingen van de artsen over mijn toekomst. Sommigen wijzen het direct af door te zeggen: “dan heb je vast niet hetzelfde als ik, want er is voor mij geen behandeling…”
Anderen reageren weliswaar opener naar mij, maar niet naar zichzelf: “Oh wat fijn voor jou, maar dat is niets voor mij hoor want….
Terwijl er maar een enkeling is die vraagt: “Wat heb je dan gedaan, zou het ook iets zijn voor mij?”

Hoger niveau
Hoe iemand reageert zegt iets over de innerlijke overtuigingen die iemand heeft. Deze innerlijke overtuigingen spelen een grote rol in het helend vermogen en zijn dus erg belangrijk om te achterhalen en indien nodig om te zetten in positieve overtuigingen.
Einstein heeft het prachtig gezegd:


“Onze werkelijke problemen kunnen niet worden opgelost,
op hetzelfde niveau van denken waarop we ze hebben gecreëerd.”

Onze geest stuurt het lichaam aan. Door nieuwe input, krijgen we een andere output…
De krachtige technieken die Tao Healing en het Tao Field Transformation Program brengen, helpen om meer licht en positieve informatie naar de ziel en het hart te brengen, om andere informatie in ons trillingsveld te brengen, en daarmee om een andere boodschap door te geven aan de mind, zodat er ook op het fysieke niveau een ander resultaat kan ontstaan. Zo harmoniseren ziel-hart-geest-lichaam op een hogere positieve trilling en kan heling plaatsvinden.
De technieken in dit Programma leren je om je focus te verleggen, om al dan niet bewuste blokkades op ziel, hart, geest en lichaam te transformeren en te openen, zodat nieuwe positieve informatie doorgegeven kan worden en het zelf-helend vermogen versterkt kan worden. Dat heeft al voor vele mensen wereldwijd met zeer uiteenlopende gezondheidsproblemen, tot prachtige resultaten geleid waar dokters soms geen verklaring voor hebben…
Het is voor mij keer op keer weer een prachtige bevestiging dat er meer is dan we soms wetenschappelijk kunnen bewijzen en hoe meer van die inspirerende video’s ik bekijk, hoe meer mijn eigen helingsproces wordt versterkt. 

In een interview met Gregg Braden dat ik onlangs heb geluisterd gaf hij duidelijk aan dat ook hij gelooft dat we allemaal heel krachtig zijn en dat het neerkomt op de informatie en het verhaal waarin we geloven en dat het heel positief is om jezelf te omringen met healers, met mensen die helen en dat je op die manier door ernaar te kijken, je eigen leven kunt beïnvloeden.
Uit eigen ervaring kan ik dat alleen maar onderschrijven. Het helpt om je te openen en de boodschap dat iets onmogelijk is te veranderen in iets wat mogelijk is… Een kleine aanpassing is soms voldoende 😉

IMPOSSIBLE  –> I’M POSSIBLE 

onmogelijk     –> ik ben mogelijk 

Zit ons lichaam niet fantastisch in elkaar met het hebben van die spiegelneuronen? Welke informatie laat jij binnenkomen vanuit je omgeving? Wat laat jij die neuronen doorgeven?
En hoe zit dat met dat stemmetje in jezelf? Wat voor boodschappen geeft die af?

Veel mensen zijn van mening dat ze geen leraar of coach nodig hebben, maar de zienswijze van een ander, de inbreng van een ander, de ervaring van een ander kan soms juist nodig zijn om je eigen blinde vlekken bloot te leggen of om dat innerlijke stemmetje te veranderen. Dat kan dus door bewust zelf-gecreëerde verandering, maar ook door het activeren van die spiegelneuronen via het vinden van inspiratie en voorbeeld in een ander.

Door het bekijken van de film en de video’s werd ik me heel sterk bewust van wat er in mij geleefd wilde worden. Door het kijken naar die mensen, wat ze deden, werd een deel in mijn wakker geschud, dat mijn ziel dat ook wilde. Ik kreeg zoveel inspiratie en voelde werkelijk dat er dingen in mij geactiveerd, getransformeerd en geheeld werden.

Mijn huidige situatie is nog niet zoals ik dat graag zie, dus het vraagt nog wat extra toewijding en inzet om het te maken zoals ik het graag zie. En deze dag en het bekijken van het leven van anderen, bracht me vele ideeën hoe ik dat voor mezelf kan realiseren.

Keuze
Dat is wat ons als mens zo mooi maakt, we hebben de mogelijkheid om verder te gaan dan instinctief handelen. We kunnen kiezen.
Je kunt ervoor kiezen om al je aandacht te richten op wat je wenst. Wanneer je de juiste frequentie weet te bereiken dan kan het niet anders dan dat het zich manifesteert.

Laat je huidige situatie je inspireren om je blikveld te verruimen en je mogelijkheden te onderzoeken. Kijk/Luister naar hen die succes hebben behaald. De sterkste mensen hebben vaak een enorm pad afgelegd. En juist daardoor weten zij mij telkens opnieuw te inspireren.
Weet wat je wilt. En vervolgens kun je met de hoge lichtkracht en krachtige frequenties die Tao Healing brengt makkelijker die keuzes ondersteunen die je helpen de juiste frequentie te bereiken, waardoor het niet anders kan dan dat het gewenste resultaat zich manifesteert.

En wat is er veel inspiratie voorhanden! Met het internet en de globalisering is het alleen maar makkelijker geworden. Zoveel voorbeelden, kennis, ervaring en inzichten die toegankelijk geworden zijn, daar waar ze jarenlang alleen maar bekend waren in een bepaald deel van de wereld.
Wie goed kijkt kan zich laten inspireren door vele verschillende vormen van heling waar de inheemse volkeren al duizenden jaren gebruik van maken: spirituele healing, klankhealing, voeding, mindfulness, liefde en vergeving (zeer krachtige en vaak onderschatte factoren) en nog veel meer.
En onthoud daarbij dat als iets mogelijk is voor 1 iemand, dat het betekent dat het wellicht ook mogelijk is voor jou. Het hoeft niet op dezelfde wijze te gaan. Misschien is jouw weg langer, moeizamer, leerzamer, of gewoon anders. Ieders weg is immers uniek. Maar als iets mogelijk is voor 1 iemand, betekent dat dus dat het niet onmogelijk is….!

Tune in op de mogelijkheden en zie wat er zich voor jou gaat openbaren. Dat is wat ik zelf gedaan heb, ik heb me gericht op de mogelijkheden en gebruik gemaakt van de vele kansen die er nu zijn vanwege de globalisering. Wat hier in ons kleine koude kikkerlandje niet mogelijk was volgens de artsen, heeft ertoe geleid dat ik verder ben gaan kijken en via internet kennis heb mogen maken met oude Chinese wijsheid en technieken, via een arts uit Canada, waarvoor ik me jarenlang verdiept heb in Engelse boeken met Chinese teksten erin om zo hier in Nederland het ogenschijnlijk onmogelijke te doen 😃.
Een lange, boeiende weg, waar ik vele hobbels heb moeten overwinnen, waar ik meermalen gevallen ben, weer opgestaan ben, wijzer en rijker ben geworden met de tijd, en waarbij ik nog steeds verder leer, me steeds door nieuwe inzichten laat verrassen om zo te groeien en meer vrijheid te verkrijgen.
En die kennis en ervaring geef ik met liefde door aan anderen via mijn blog of via mijn praktijk, om hen zo te helpen hun ziel, hart, geest en lichaam verder te openen voor de hogere lichtfrequenties.


Er is niets dat ons meer opsluit dan de gevangenis,
waarvan we niet weten dat we erin zitten.
~Shakespeare
~

Doe je best om uit die gevangenis te breken!
Ik hoop dat dit blog je inspireert om de vele mogelijkheden die er zijn te blijven onderzoeken en zo in jezelf te blijven investeren. Vind datgene wat jou helpt en vind diegene die in jou gelooft zodat jij kunt laten zien… dat wat onmogelijk leek… mogelijk blijkt te zijn!
Geloof erin, wonderen bestaan!

liefs Barbara

~ True beauty is revealed only if there is light from within ~

Certified Soul Healer, Soul Teacher, Soul Communicator (Readings Akashic Records) en Guan Yin Lineageholder

Linktree:https://linktr.ee/barbarakuipers
Website: www.puur-licht.nl

501 weergaven

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *