30-dagen Tao Transformatie Programma ~🪷~ 30-day Tao Transformation Program Gezondheid ~🪷~ Health

Het belang van RUST ⚡The importance of REST⚡

~ for English: please scroll down, and go to page 2 ~ 


Tao Field Transformation Program, deel 11.

BEOEFEN DE PAUZE.
Bij twijfel, pauzeer.
Als je boos bent, pauzeer.
Als je moe bent, pauzeer.
Als je gestrest bent, pauzeer.
En als je pauzeert, bid.
~Onbekend –

9 augustus 2023:

Lieve lezer,

In vorige delen van deze serie heb ik gedeeld hoeveel ik heb mogen ontvangen tijdens het begin van het 30-dagen Tao Field Transformation Program, waar ik onlangs aan heb meegedaan om mijn chronische aandoening te helpen helen. Na al dat licht, was het tijd voor integratie. Deze dag stond geheel in het teken van rust nemen.

Ik weet, rust nemen is niet iets wat tegenwoordig nog zo vanzelfsprekend is.
We leven in een maatschappij waarin alles steeds sneller gaat. We moeten meer, sneller, beter. Velen zijn altijd bezig en een afspraak moet ver van tevoren gepland worden. We zijn druk, druk, druk…of zitten met onze neus op de smart phone. Het valt mij persoonlijk steeds meer op dat velen raar opkijken als je tijd neemt om niets te doen, gewoon even tot jezelf komen. Contact maken met jezelf en/of met de zielenwereld is niet zo vanzelfsprekend meer.

Niets doen? Daar heb ik geen tijd voor is een reactie die ik veel krijg…🤨 Velen zoeken continue naar afleiding of vermaak. Maar rust nemen betekent niet dat je niets doet.

Moe
Na drie van zulke krachtige healingsessies in zo korte tijd waarin er zoveel licht was gekomen naar mijn ziel, hart, geest en lichaam, was het heel duidelijk dat er veel gebeurde. Ik was ongelooflijk moe toen ik wakker werd en dat na een nacht van voldoende uren slaap. Ik voelde me alsof ik koorts had en alles was me teveel. Dat is heel vervelend maar wel onderdeel van het proces.

Daar waar licht en hoge frequenties komen, zullen het donker en de lage frequenties verdwijnen. Voor de ziel is dat heel makkelijk om te doen. Maar de dichtheid van de materie heeft daar soms meer moeite mee.
Het hart draagt vele emoties in zich die vast kunnen zitten, zoals woede, schuldgevoel, eenzaamheid, gebrek aan zelf-liefde etc.
De mind kan vele negatieve gedachtenpatronen hebben, soms aangeleerd, soms ontstaan in ons leven, die ons verhinderen om ergens op een andere manier tegenaan te kijken. Er kunnen vele gehechtheden zijn. Ons ego kan een grote invloed hebben.
Daar waar de energie niet meer stroomt, gaat deze vastzitten.
Wanneer de energie rondom de cellen niet meer stroomt, kunnen de cellen (de materie) moeite krijgen om voedingstoffen op de juiste plek te krijgen en afvalstoffen af te voeren.

Wanneer er ineens heel veel licht en hoge frequenties komen, wordt alles wat vastzit in beweging gebracht. Emoties kunnen omhoog komen, een uitweg zoeken. Onze gedachten kunnen alle kanten op gaan. Energie kan gaan stromen. Gifstoffen kunnen loskomen.
En wanneer die zuiveringsprocessen gaande zijn, is het belangrijk om rust te nemen, te ontspannen, goed voor onszelf te zorgen, voldoende te slapen, want zo hebben al onze lichamen (het spirituele, emotionele, mentale en fysieke lichaam) de mogelijkheid om het licht in de diepere lagen te laten integreren.

Rust
Wat betekent dat nu, rust nemen? Het betekent in ieder geval niet, dat je gaat liggen terwijl je volledig in stress en vechtmodus blijft. Het betekent ook niet dat je eerst over grenzen gaat en roofbouw pleegt op je lichaam, om vervolgens lange tijd te crashen en de benodigde rust te pakken om te herstellen.  Rust nemen betekent ook niet gaan liggen en je hoofd overuren laten draaien door je heel druk te maken over van alles en nog wat of naar films vol negatieve boodschappen te kijken. Rust nemen betekent ook niet om continue je aandacht naar buiten te richten, via een smartphone of frustratie jegens een ander.

Maar wat is het dan wel? Met rust nemen doelden mijn Shi Fu’s op tijd nemen voor mezelf, om diep naar binnen te gaan en te luisteren naar mijn eigen ziel. Te luisteren naar de zielencommunicatie met de lichtwezens die bij me kwamen. Te onderzoeken wat er in mij geheeld moest worden (welke emoties naar boven kwamen, welke gedachten zich toonden, waar de energie geblokkeerd was, waar ik me ziek voelde), opdat ik mijn ziel, hart, geest en lichaam weer in één lijn met elkaar kon krijgen en de yin-yang balans terug kon brengen. 
Rust nemen betekende dus niet passief zijn en helemaal niets doen, maar juist actief bezig zijn, door de weg naar binnen te gaan. Vol aandacht, eerlijk en open naar mezelf kijken en alle pijn durven onderkennen, om daarna met de antwoorden die ik vond, aan de slag te gaan!

De emoties, de gedachtengangen, de pijn in het lichaam zijn namelijk allemaal vormen van informatie. Door heel bewust deze informatie te ontvangen en te onderzoeken, verkrijg je inzicht in wat er al die tijd heeft vastgezeten. En daarmee krijg je de mogelijkheid om er actief mee aan de slag te gaan om het te veranderen en/of los te laten.

En dat is best wel druk bezig zijn 😆 In die momenten mocht ik actief aan de slag met mijn ego (ik wil….) en mijn gehechtheden loslaten; oude pijn en negatieve emoties omzetten in acceptatie, compassie, licht, liefde, eigenwaarde, vergeving etc.; mijn hart verder openen voor mezelf en anderen; mijn lichaam de kans geven om in lijn te komen met datgene wat mijn ziel wilde doen in dit leven, niet wat de maatschappij van mij wilde; mijn traumatische ervaringen verwerken, de energie in beweging brengen en de gifstoffen afvoeren.

Het betekende ook dat mijn spirituele kanalen steeds verder geopend werden, want terwijl ik rust nam, werkten de lichtwezens aan mijn ontwikkeling.

Rust nemen betekende om tijd te nemen en even met mezelf te zijn. En door in alle rust te zijn, kon er heel veel gebeuren.

Als je op internet zoekt, vind je vele prachtige quotes omtrent rust:

  • een martial arts leraar schreef: “Wees geduldig in tijden van inactiviteit”. Het grotere geschenk is op te merken dat “inactiviteit” gevuld kan zijn met ongeziene activiteit. Een schepper weet dat energie zijn eigen activiteit heeft. Energie heeft zijn eigen dynamiek. Laat alle dynamiek in de schepping op de best mogelijke manier plaatsvinden.
  • Rumi schreef: De enige echte rust komt als je alleen bent met God.
  • Lao Zu schreef: “als je de kunst van het niet-doen kunt beheersen, zou je alles kunnen bereiken wat je wilt.” Doe niets en krijg alles ongedaan”, zegt hij. Volg de weg van de schepping. Het belangrijkste is dat je handelt naar wat de schepper van je verlangt, NIET naar wat jij wilt. Je laat de schepper zijn/haar gang gaan, in plaats van jouw verlangens op te leggen.
  • Dr. en Master Sha schreef in zijn prachtige boek: Living Divine Relationships pag. 149: Laat je hart rusten op deze plaats van geen plaats. Rust met een altijd zo subtiel bewustzijn dat geen gedachten en geen “ik” heeft. Rust zo stil als je kunt, alsof je zweeft tussen twee ademhalingen. Wanneer de kracht, de energie, de visioenen, de leringen zich plotseling voor je openen, blijf dan zo lang mogelijk rusten en jezelf/ego opschorten.
  • Ovid zei: “Neem rust; een veld dat heeft gerust, geeft een overvloedige oogst.”


Zoals ik dit interpreteer is de diepere betekenis van rust nemen om je te verbinden met de Tao/het Goddelijke/de Bron/de Schepper en met je hogere zelf en in de rust de diepe wijsheden mogen ontvangen, opdat je ziel gevoed kan worden en kan groeien en via de kracht van de ziel, transformatie op andere niveaus plaats kan vinden.

De ziel heeft enorme kracht om blokkades in de geest, in de energie of de materie te transformeren. We gebruiken over het algemeen echter minder dan 5% van die zielskracht! Wanneer je leert om meer en meer gebruik te maken van de kracht van je ziel, zal het lichaam zich kunnen herstellen.

“En ik zei tegen mijn lichaam. Zachtjes. ‘ik wil je vriendin zijn.’
Het haalde lang adem. en antwoordde ‘hier heb ik mijn hele leven op gewacht.”
~ Nayyirah Waheed ~

Verbinding
Verbind je met de Bron/Tao/Schepper en je ontvangt datgene wat je ziel nodig heeft en dat zal je helpen om dichter bij jezelf te komen en dieper inzicht en helderheid te verkrijgen over jezelf.

In geval van gezondheid is er sprake van verbinding, harmonie, orde.
In geval van ziekte is er sprake van afscheiding, disharmonie, wanorde.

Iedere diepgaande sessie waarin ik me verbond met de Tao en met mezelf in alle rust, gaf meer inzicht waar ik de verbinding verloren was. Wat er tussen mijn ziel en de Bron in had gestaan. Wat er tussen mijn ziel en een gezond lichaam in had gestaan. Er kwam zoveel omhoog wat diepe inzichten gaf.

Wayne Dyer omschreef het als volgt:
Als je in een sinaasappel knijpt, komt er altijd sinaasappelsap uit. Wat eruit komt, is wat erin zit. Dezelfde logica geldt voor jou: als iemand in je knijpt, druk op je uitoefent of iets onflatteus of kritisch zegt, en er komt woede, haat, bitterheid, spanning, depressie of angst uit je, dan is dat wat er van binnen zit. Als je liefde en vreugde wilt geven en ontvangen, verander dan je leven door te veranderen wat van binnen zit.

Al dat intense licht en al die hoge frequenties die ik de dagen ervoor had mogen ontvangen, kun je zien als druk uitoefenen op mijn trillingsveld. Al wat door die hoge frequenties mijn trillingsveld moet verlaten komt eruit! En het is bijzonder leerzaam om te onderzoeken wat er omhoog komt, wat eruit komt, wat me al die tijd letterlijk geblokkeerd heeft om mijn gezondheid verder te herstellen.

Gezondheid herstellen bereik je enerzijds door meer licht te ontvangen (vergroten van positieve informatie), anderzijds door meer van de blokkades los te laten (verminderen van negatieve informatie).

Zuivering
Dat loslaten gaat soms gepaard met intense zuiveringsreacties. Dat hoort erbij 😊
Zeker als het gaat om zo’n krachtige “Licht Explosie” als het Tao Field Transformation Program brengt!

VOOR de healingsessie, vaak al vanaf het moment dat je erover denkt om deel te nemen, ervaar je vaak de lagere frequenties die zullen moeten wijken als het licht van de sessie door je heen gaat. Zij worden extra voelbaar zodat je je ervan bewust kunt worden. 

TIJDENS de sessie ervaar je de kracht van het licht en de liefde en warmte van de lichtwezens. 

NA de sessie begint het loslaat-proces, het transformatie proces en dat kan gepaard gaan met vele symptomen.

Typische zuiveringsreacties na een healingsessie zijn bijvoorbeeld vermoeidheid, een zwaar lijf hebben, niet vooruit te branden zijn, spierpijn, zweten, koud voelen, allerlei emoties: tranen, woede, verdriet, irritatie, voelen alsof je je richting kwijt bent, lichte vorm van diarree, of onrustig gevoel in de darmen, huid reacties, dromen etc. 

Dat moet met een aantal dagen weer afnemen en dan voel je je vaak beter dan ervoor.

Vaak kun je de volgende leidraad hanteren: Alles is Yin en Yang in perfecte balans.
Hoe krachtiger het Licht, hoe diepgaander/intenser het zuiveringsproces.
En de meest passende reactie daarop is: DANK JE WEL!
Dankbaarheid is de sleutel tot verdere vooruitgang.

Hoe bewuster je je hiervan bent, hoe makkelijker het is om te herkennen. En dan kun je er mee aan de slag met zelfhelingsoefeningen, vergevingsoefeningen, mantra’s, veranderingen doorvoeren in je leven etc. Om uiteindelijk de healing en transformatie te kunnen ontvangen waar jouw ziel naar verlangt.
Om zo verder te kunnen op jouw (terug)reis naar en diepere verbinding met het Pure Licht van de Bron. 

Deze dag heb ik dus besteed aan diep voelen, “uitzieken”, liggen en rusten en lief zijn voor mijn lichaam.
Ik heb veel tijd doorgebracht met meditatie en zielencommunicatie.
En dat bracht me voor de volgende dag heel veel nieuwe mogelijkheden.
Eerst het licht, dan het loslaten en dan is er ruimte voor groei en resultaat.
Meer over die resultaten volgt morgen.


Wie het doel weet, voelt zich zeker,
wie zich zeker voelt komt tot rust,
wie tot rust komt kan vrede brengen,
wie vrede heeft kan plannen maken,
wie een levensplan heeft kan slagen 
~ Confucius ~P.S. In dit blog lees je mijn ervaringen met het deelnemen aan het 30-dagen Tao Field Transformation Program. Het heeft me enorm veel gebracht. Ben jij nu zelf op zoek naar een krachtige oplossing voor jouw (chronische) aandoening en wil jij ervaren wat dit Programma voor jou kan doen, dan kan je meedoen met de nieuwe ronde die volgende week, 12 september 2023, officieel van start gaat. Of er daarna nog een vervolg komt is onduidelijk. Ik hoop van wel zodat nog meer mensen dit kunnen gaan ervaren. Stuur me een berichtje als je interesse hebt en graag meer details wilt horen of vul de aanvraag voor deelname aan het programma direct in.
Wil je mijn ervaringen lezen en samen met mij ontdekken wat het uiteindelijke resultaat gaat zijn, blijf dan dit blog volgen, waarin ik mijn ervaringen van dag tot dag zal beschrijven.

Liefs Barbara

~ True beauty is revealed only if there is light from within ~

Certified Soul Healer, Soul Teacher, Soul Communicator (Readings Akashic Records) en Guan Yin Lineageholder

Linktree:https://linktr.ee/barbarakuipers
Website: www.puur-licht.nl

497 weergaven

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *