30-dagen Tao Transformatie Programma ~🪷~ 30-day Tao Transformation Program Zelf-heling Oefeningen ~🪷~ Self-healing Practices

De keuzes die we maken ⚡The choices we make

~ for English: please scroll down, and go to page 2 ~ 


Tao Field Transformation Program, deel 9.

Vrijheid is niet hetzelfde als ongebondenheid.
Vrijheid is het vermogen om keuzes te maken
en je aan datgene te binden –
wat het beste voor je is.

~ Paulo Coelho ~

7 augustus 2023:

lieve lezer,

Een van de geheimen van het leven is dat alles staat of valt met de beslissingen die je neemt.
Ieder moment is gevuld met kleine schijnbaar onbelangrijke besluiten, die leiden tot de momenten waarin we grote beslissingen nemen.
Elk pad dat je inslaat leidt naar een beslissing en sommige beslissingen veranderen alles. Elk moment van de rest van je leven wordt erdoor bepaald.
Zeggen we JA dan opent dat een heel ander pad, dan wanneer we NEE zeggen.
Houden we vol dan leidt dat tot andere beslissingen dan wanneer we opgeven.
Gaan we links of gaan we rechts, de situatie zal anders zijn.
Of we iets in de ochtend of in de middag doen kan een wereld van verschil maken.
Elke beslissing die we nemen heeft gevolgen.

Voor mij was JA zeggen tegen Tao Transformatie een beslissing met grote gevolgen. Elke nacht ontvang ik diepe helende frequenties die diepgaand inwerken op mijn ziel, hart, geest en lichaam. Als ik ontwaak voel ik dat er veel is gebeurd en er diepe inzichten komen.

Gevolgen
Alles wat we denken, zeggen, doen en/of laten, heeft invloed op onze ziel.
We zijn vrij om te bepalen wat we zeggen, denken, doen en/of laten.
De gevolgen ervan zijn echter niet vrij.

Positieve gedachten, woorden, handelingen, alles waarmee we een ander helpen, brengt virtue/deugd naar onze ziel. Deugd heeft onze ziel nodig om te groeien en succesvol te zijn.
Negatieve gedachten, woorden, handelingen of nalaten, alles wat we doen waarmee we een ander kunnen schaden of pijn doen, kan leiden tot blokkades en uitdagingen.
Elke keuze heeft invloed op ons trillingsveld en bepaalt daarmee welke situaties in het leven we aantrekken. We trekken niet aan wat we willen, we trekken aan wat we zijn, via de trilling die we uitstralen.

Elke gedachte, elke woord, elke emotie, elke handeling heeft invloed op die trilling. Het kan de trilling verhogen of verlagen. Zo dragen we de gevolgen ervan mee in ieder deel van ons: ziel, hart, geest, energie en materie.
De derde wet van Newton noemt het: actie wekt reactie.
De spirituele leringen noemen het de universele wet van karma.

Optelsom
Je kunt de huidige situatie in ons leven zien als de optelsom van alle keuzes die we in dit leven hebben gemaakt. Daar kun je de keuzes die we in vorige levens gemaakt hebben bij optellen want ook die keuzes werken door. Daarnaast dragen we ook een deel van de gevolgen van de keuzes van onze voorouders met ons mee. En dat alles maakt ons tot wie we zijn op dit moment en hoe ons leven eruit ziet.

In het NU komen heden, verleden en toekomst samen.
In het NU kunnen we veel doen om verandering te brengen in onze huidige situatie. We kunnen het verleden herschrijven en de toekomst bepalen.
Onze staat van zijn, ons trillingsveld, is geen vaststaand gegeven, het is veranderbaar. We hebben invloed op de informatie die we in ons dragen. Informatie en trilling zijn te veranderen!
Via de keuzes die we op dit moment maken, de veranderingen die we creëren, kunnen we de gevolgen van het verleden ongedaan maken en onze toekomst richting geven.
We hebben niet altijd invloed op de omstandigheden om ons heen, maar… we hebben wèl invloed op onze reactie en op de keuzes die we maken. We kunnen bewust werken aan het transformeren van de informatie, van negatief naar positief.

Ziekte
Vanuit deze invalshoek heb ik geregeld mijn aandoening benaderd.
– Welke informatie is er opgeslagen in de verschillende lichamen die ik heb: het spirituele lichaam, het emotionele lichaam, het mentale lichaam, het energetisch lichaam, het materiële lichaam?
– Wat kan ik veranderen, opdat mijn toekomst er anders uit gaat zien.
– Hoe doe ik dat het beste? Welke mogelijkheden heb ik die leiden naar het door mij gewenste resultaat.

Ziekte gebeurt niet zomaar zonder aanleiding. Er gaat een heel proces aan vooraf van allerlei informatie die samenkomt en die leidt tot een bepaald resultaat, namelijk de aandoening.
Positieve informatie leidt tot positieve resultaten, zoals gezondheid, heling, succes.
Negatieve informatie leidt tot uitdagingen in het leven, zoals ziekte, relatieproblemen, financiële problemen etc.

De vraag die mij al lange tijd bezig houdt is wat voor informatie ik in mij draag die ertoe heeft geleid dat ik zo langdurig en zo ernstig ziek werd. En wat kan ik daar voor verschil in maken.
Een meer gespecialiseerde vraag die opkwam deze morgen was: Wat zorgt ervoor dat ik een aandoening heb waarbij mijn vrijheid zo gelimiteerd is. Waarbij ik wel binnenshuis functioneer maar naar buiten gaan nog altijd zo’n uitdaging is. Wat houdt mij binnen?

Mijn ervaringen die morgen
In dit leven heb ik tijdens mijn werk op de rechtbank vele vonnissen geschreven en meegewerkt aan beslissingen die mensen hun vrijheid ontnam. In plaats van die mensen te helpen, zoals ik nu weet dat de taak van mijn ziel is, heb ik met mijn handelingen, mijn oordeel, mijn woorden, meegewerkt aan het beroven van iemands vrijheid. Weliswaar werkte ik voor de rechterlijke macht, maar dat neemt niet weg dat mensen in de gevangenis terechtkwamen mede door mijn toedoen.

Ook in mijn voorouderlijke lijn zijn er gebeurtenissen die geleid hebben tot vrijheidsberoving. Eén van mijn grootvaders heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog in het verzet gediend. Ik weet geen details van wat er in die tijd is gebeurd omdat daar niet over gesproken werd. Wat ik wel weet is dat de handelingen van mijn grootvader ertoe geleid hebben dat mijn opa is opgepakt en gevangen heeft gezeten in het “Oranjehotel” en dat hij daar de rest van zijn leven de gevolgen van heeft gedragen.
De keuzes van grootouders hebben een grote invloed op het leven van kleinkinderen. In dit geval dus het leven van mijn opa dat door kan werken in mij.

Ook vorige levens hebben een grote invloed op ons huidige leven. Ik vroeg die ochtend aan mijn Shi Fu’s of er soms nog meer informatie was dat doorwerkt op mijn huidige situatie, waarbij mijn fysieke bewegingsvrijheid nog steeds zo gelimiteerd is en waar ik rekening mee moet houden.
Ik kreeg deze ochtend via mijn spirituele kanalen toegang tot nieuwe informatie over een van mijn vorige levens.

Tijdens mijn meditatie kreeg ik een beelden te zien van een kamp.
Ik zie een omheining, houten palen, metalen hekwerk ertussen en er zitten vele mensen opgesloten achter dat hekwerk. De mensen zien er mager, moe en uitgeblust uit. Het raakt me te zien hoe deze mensen lijden.
Vervolgens krijg ik een beeld te zien wat erop duidt dat ik ze bewaak… Ik word absoluut niet blij van wat ik te zien krijg en mijn hart breekt.
Ik zie dat ik iemand boven me heb staan die me orders geeft. Ik voer ze uit, uit angst voor mijn eigen leven, maar zie het lijden van de mensen achter het hek en doe weinig tot niets om dat lijden te verlichten, mede door de dreigende houding van diegene met die hogere positie.
Het is een aangrijpend tafereel om te aanschouwen.

Ik kan niet terug in de tijd, maar in het huidige moment kan ik gelukkig nog steeds iets doen aan de keuzes van lang geleden.
Ik kan ervoor kiezen om me verdrietig en/of schuldig te voelen. Dat helpt niemand iets, het haalt alleen de frequentie nog verder omlaag. Ik kan boos worden op diegene hoger in rang, maar met boosheid verlies ik virtue en dat is juist wat ik nodig heb om mijn gezondheid te herstellen.
Ik kan mijn hoofd afkeren en zeggen, oh dat is gebeurd, heel verdrietig maar het is wat het is. Daarmee verandert er niets.
Ik kan ook in het huidige moment, werken op zielsniveau en vragen om de situatie te mogen veranderen. Voor deze laatste optie kies ik: Soul healing.

Vergeving

Ik nodig alle zielen die zo geleden hebben omdat ik ze bewaakte en opgesloten hield, om deel te nemen aan deze oefening.
Ik vraag ieder van hen om vergeving vanuit mijn hart voor de keuzes die ik toen gemaakt heb, al dan niet gedwongen.
Ik vraag om vergeving voor mijn angst om niet anders te handelen dan ik gedaan heb.
Ik vraag mijn Shi Fu’s, de Divine/Tao/Bron om al deze zielen te helpen met licht en liefde om hun lijden te verlichten.
Ik vraag om een kans om de gevolgen van de gemaakte keuzes te wijzigen en zet tijdens mijn meditatie, door gebruik te maken van creatieve visualisatie, het hek open.
Ik zie vele van de gevangenen eruit gaan en ik vraag ze te mediteren met mij en om hun hart en ziel te openen om het licht en de heling te ontvangen, zodat ook hun ziel bevrijd kan worden van de pijn en het lijden. Ik vraag om vergeving en bied hen mijn liefde, mijn licht, mijn blessings.
 
Ik zie dat mijn ziel vreest voor haar leven, maar daarna krijg ik een beeld te zien dat ik ben beschermd door het hogere licht. Er is licht om me heen en ik word gevraagd om de meditatie verder te leiden.
 
Ik zie vele gevangenen zitten op het veld en ik leid ze in een vergevingsoefening.
Ik vraag alle zielen in dat veld, maar ook alle lichtwezens, mee te doen en liefde, vrede en harmonie te creëren.
Ik chant een tijdje de volgende mantra:

I deeply apologize – Mijn oprechte excuses
Please forgive me – Vergeef me alsjeblieft
Ten Greatest Qualities – Tien grootste kwaliteiten
Transform all life – transformeren het hele leven
Love you, Love you, Love you – ik houd van jullie
Thank you Thank you, Thank you – Dank jullie wel

Noot: De 10 grootste Tao kwaliteiten zijn: Liefde, Vergeving, Compassie, Licht, Nederigheid, Harmonie, Succes, Dankbaarheid, Dienstbaarheid, Verlichting.
Zij kunnen ieder aspect van het leven veranderen.

Vergeving brengt innerlijke vrede en innerlijke vreugde
~Dr. and Master Zhi Gang Sha ~Er komt tijdens mijn meditatie steeds meer licht. Meer vrijheid. Meer harmonie onderling. 
Na enige tijd vervaagt het beeld van het veld van mensen. Er komt een ander beeld van een verlicht pad voor in de plaats. Dat pad leidt naar een roze/rode avondgloed in de bergen. Ik zie een ziel hoog op een bergtop en ik dwaal een beetje door die bergen heen. 
Het voelt voor mij of ik de vrijheid krijg om mijn pad naar herstel verder te vervolgen en ik niet langer tegengehouden wordt.

Simpel
Dit klinkt voor velen te eenvoudig, ik weet het. Maar dat betekent niet dat het niet heel krachtig kan zijn. De kracht van vergeving wordt al duizenden jaren in vele verschillende culturen gebruikt. Dat zal vast niet zonder reden zijn, denk je ook niet? 😌

Via mijn spirituele kanalen krijg ik de volgende boodschap door die de kracht van de oefening bevestigt:
 
Dit was een zeer krachtige oefensessie. Vele zielen hebben hun hart en ziel geopend, ze hebben kunnen vergeven en de negatieve herinneringen aan gevangenschap losgelaten. Het heeft de deur voor je geopend om verder te gaan op je pad naar verlichting. Het opende je hart voor liefde. Het heeft je bevrijd van het verdriet, de verantwoordelijkheid. Nu is het tijd om verder te gaan en het pad te bewandelen, de bergen te beklimmen. Laat meer los. Vergeef meer. Oefen meer en het zal allemaal in korte tijd transformeren. Je bent geliefd, gezegend en beschermd. Onderschat nooit de kracht van vergeving. Liefde, Vrede en Harmonie zullen zich verspreiden.

Ik merk de rest van de dag ook écht verschil in hoe ik mij voel. Alsof er heel veel van me is afgevallen en er een begin van verder herstel mogelijk is nu.
Ik vond het bijzonder indrukwekkend om dit te mogen zien en voelen. Om meer inzicht te mogen krijgen in het soort informatie wat er in mijn ziel meegedragen is.
Informatie vanuit de Akasha Kronieken kunnen en mogen ontvangen is een groot voorrecht wat veel inzicht kan bieden. Ik ben dankbaar dat ik die mogelijkheid heb.
Het heeft een andere betekenis gegeven aan mijn huidige situatie en in de weken erna heb ik echt ervaren dat ik meer vrijheid heb.

Vergevingsoefening
Voel jij nu ook de diepe wens om bepaalde situaties in jouw leven te veranderen?
Vergevingsoefeningen doen met andere zielen, is heel krachtig!
Je kunt dit doen op ieder moment, op iedere plaats.
Je kunt elke ziel aanspreken en om vergeving vragen, vergeving aanbieden, liefde geven en zo iets uit het verleden transformeren.
Sommige zielen zullen direct luisteren en willen vergeven. Anderen willen eerst voelen dat je het meent en zien dat je veranderd bent. Door in het huidige moment andere beslissingen te maken, waaruit blijkt dat je bent veranderd, of dat je geleerd hebt van het verleden, kun je laten zien dat je niet meer dezelfde keuzes maakt en door dat consequent te blijven doen, liefde en licht te geven, zullen steeds meer zielen kunnen vergeven. Ben oprecht, blijf het herhalen waar nodig is, en zie wat er gebeurt.

Je kunt het zo specifiek en uitgebreid maken als je zelf wilt. Praat met hun ziel alsof het iemand is die nu voor je zit, vul het met je eigen woorden in vanuit je hart. Hoe oprechter je woorden zijn, hoe meer impact! Voor zielen bestaat er geen tijd of afstand. Zij kunnen horen.

Een voorbeeld van wat je zou kunnen zeggen:

vergeving vragen aan andere zielen:

Lieve alle zielen die door mij in dit leven of in vorige levens pijn zijn aangedaan,
beschadigd, benadeeld, of op enigerlei wijze gekwetst zijn,
Lieve alle zielen die door mijn voorouders in dit leven of in vorige levens pijn zijn aangedaan,
beschadigd, benadeeld, of op enigerlei wijze gekwetst zijn,
kom alsjeblieft bij mij.
Ik houd van jullie, eer jullie en waardeer jullie.
Ik bied jullie mijn oprechte excuses aan voor de fouten die mijn voorouders en ik hebben gemaakt. Het spijt me.
Ik dank jullie voor de lessen die jullie mij leren. Ik leer mijn lessen en ben niet meer
diezelfde persoon. Daarom vraag ik jullie om mij en mijn voorouders
onvoorwaardelijk te vergeven. Ik zal daar geen misbruik van maken, ik zal service
verlenen aan anderen.
Dank jullie wel.

Vergeving geven:
Lieve alle zielen die mij en mijn voorouders in dit leven of in vorige levens pijn hebben
aangedaan, beschadigd of benadeeld hebben of op enigerlei wijze hebben gekwetst,
kom alsjeblieft ook bij mij.
Ik houd van jullie, eer jullie en waardeer jullie.
Het is mijn wens om het karma tussen ons te transformeren en om de karmische relatie
tussen ons te verbeteren. Daarom bied ik jullie mijn onvoorwaardelijke vergeving aan
en ik vraag ook al mijn voorouders om datzelfde te doen.
Laten we onze harten en zielen verbinden en in liefde, vrede en harmonie leven.
Dank jullie wel.

Zelf-vergeving
Mijn lieve ziel en al mijn innerlijke zielen van al mijn organen, systemen,
lichaamsdelen, cellen, RNA en DNA. Ik houd van jullie eer jullie en waardeer jullie.
Ik bied jullie mijn oprechte excuses aan voor alle fouten die ik gemaakt heb jegens
jullie, voor alle momenten waarop ik geen liefde heb gegeven aan mezelf, niet voor
mezelf ben opgekomen, mezelf heb vergiftigd met de dingen die ik at of dronk of met de
producten die ik gebruikte, mezelf beschadigd heb.
Het spijt mij. Vergeef mij alsjeblieft. Ik zal beter voor jullie zorgen. Dank jullie wel.
Ik ben jullie allen heel erg dankbaar en kan jullie niet genoeg bedanken voor jullie
service.
Dank jullie wel.

Creatieve visualisatie
Vervolgens kun je alle zielen die je hebt uitgenodigd visualiseren in het licht.
Visualiseer hoe ze zich vullen met licht en liefde. Visualiseer hoe heling plaatsvindt.
Hoe Liefde, Vrede, Harmonie toeneemt.

Mantra
Terwijl je dat doet kun je een mantra reciteren of zingen, bijvoorbeeld de mantra die ik heb gebruikt. Maar je kunt ook een andere positieve mantra gebruiken van je keuze.

I deeply apologize – Mijn oprechte excuses
Please forgive me – Vergeef me alsjeblieft
Ten Greatest Qualities – Tien grootste kwaliteiten
Transform all life – transformeren het hele leven
Love you, Love you, Love you – ik houd van jullie
Thank you Thank you, Thank you – Dank jullie wel

Je kunt dit zo lang doen als je zelf wilt en zo vaak op een dag doen als je daar behoefte aan voelt. Hoe vaker, hoe langer, hoe diepgaander het resultaat zal zijn.

Verschil maken
Zó kon ik op deze morgen hier thuis verandering brengen in keuzes die ik heb gemaakt in dit leven, die mijn opa heeft gemaakt, die ik in een vorig leven heb gemaakt, vragen om vergeving en de pijn en het lijden licht en liefde geven.

Vergeving vragen is heel krachtig. Het benadrukt het nemen van verantwoordelijkheid voor negatieve patronen in jezelf. Het is daarmee veel meer dan een mantra die je herhaalt.
Wanneer je dit doet vanuit je hart, in alle oprechtheid, is dit een diep proces dat toewijding, eerlijkheid en geduld vraagt. Het kan echter leiden tot heling op een diep cellulair maar ook collectief niveau.
Het transformeert de informatie in het trillingsveld. En zó kan het verleden, heden en toekomst wijzigen.

Voor mij voelde die ochtend als een volgende stap op weg naar meer vrijheid. Ik voelde de bevrijding van mijn ziel. En als mijn ziel minder negatieve informatie met zich meedraagt, zal dat doorwerken op een positieve manier op mijn hart, mijn bewustzijn, mijn lichaam en verder herstel kunnen bevorderen.
Ik heb deze oefening op andere momenten herhaald met het resultaat dat ik meer vrijheid voelde, zowel binnenshuis als daarbuiten!

Probeer het voor jezelf wat een vergevingsoefening voor jou kan doen.
Ook als je niet zo specifiek weet wat er in vorige levens gebeurd is, doe het dan in algemene zin.
Wanneer er sprake is van ziekte, is er met zekerheid te zeggen dat er sprake is van negatieve informatie waarbij andere zielen (mens, dier, natuur, moeder aarde) zijn pijn gedaan, beschadigd, benadeeld etc,
Neem verantwoordelijkheid voor je eigen trillingsniveau en je kunt op die wijze je huidige situatie helpen helen.
Wil je graag dieper erop ingaan dan kun je iemand die toegang heeft tot de Akasha Kronieken, vragen om een reading, zodat je op die manier heel concreet aan de slag kunt met je zelf-helingsoefeningen.


Bijna iedereen verlangt naar vrede en vrijheid;
maar weinigen onder ons hebben veel enthousiasme
voor de gedachten, gevoelens en acties die zorgen voor vrede en vrijheid.
~ Aldous Huxley ~


Succes!

I forgive you,
Please forgive me,
Bring Love, Peace, Harmony
Bring Love, Peace, Harmony

liefs Barbara

~ True beauty is revealed only if there is light from within ~

Certified Soul Healer, Soul Teacher, Soul Communicator (Readings Akashic Records) en Guan Yin Lineageholder

Linktree:https://linktr.ee/barbarakuipers
Website: www.puur-licht.nl

557 weergaven

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *