30-dagen Tao Transformatie Programma ~🪷~ 30-day Tao Transformation Program

Loslaten ⚡Letting go

~ for English: please scroll down, and go to page 2 ~ 


Tao Field Transformation Program, deel 7.

Ik besta uit twee werelden;
één waarin ik besta om alles bij elkaar te houden
en de andere waarin ik mezelf voortdurend uit elkaar zie vallen.
~ K. Piper ~

5 augustus 2023:

Lieve lezer,

Deze dag draaide om maar één ding: loslaten, in vele verschillende vormen.
Het was geen makkelijke dag, maar wel een hele belangrijke.

Noot: Ik schrijf dit blog op 25 augustus, dus bijna 3 weken later met terugwerkende kracht om jullie allen inzicht te geven in de kracht van dit bijzondere Programma. Enerzijds om mensen te inspireren dat verbetering bij chronische aandoeningen mogelijk is, anderzijds omdat bekend is gemaakt dat dit programma in september herhaald wordt en ik meer mensen gun wat ik heb ervaren!
Met de kennis van vandaag, begrijp ik steeds beter dat alle processen doorlopen moesten worden om te komen waar ik nu ben. Die eerste week na het ontvangen van de krachtige blessings was niet zo makkelijk maar was het gelet op waar ik nu ben, meer dan waard om doorheen te gaan.

Afstemming
Als mens willen we vaak van alles: gezond zijn, meer energie, een liefdevolle relatie, meer vrije tijd, reizen, dromen verwezenlijken etc. Om al deze wensen te kunnen manifesteren, is het van belang om in afstemming te zijn met onze ziel, onze ware essentie. Daar ligt namelijk onze ware manifestatiekracht.

Onze essentie, dat geen tastbare vorm heeft is, in mijn beleving, onderdeel van een allesomvattende, creërende energetische kracht, die verschillende namen kent, zoals de Creator, God, Spirit, Bron, Tao etc.

In de quantum fysica is bekend dat het allerkleinste materiële deeltje, dat niet langer gedeeld kan worden in energie overgaat als het botst met een ander deeltje. Dit resulteert in de stelling dat vorm, ontstaat uit het vormloze, uit energie.
Er is een shift van energie naar vorm als iets wordt gecreëerd. En vorm keert terug naar energie als iets ophoud te bestaan in de materiële wereld.

In de Bijbel is te lezen dat alles is ontstaan vanuit God en God is Liefde. (1 Johannes 4)

De Tao Te Ching schrijft in hoofdstuk 40: Being is born of non-being, zijn ontstaat uit het niet-zijn.

De vraag waar we vandaan komen en waar iets uit ontstaat, lijkt dus zowel in de fysica als in de metafysica op gelijke wijze beantwoord te worden. De vorm komt voort uit het vormloze.
Maar als we voortkomen uit het vormloze, dan is het vormloze dus onderdeel van ons. We zijn immers een deel van het geheel.
Een deel omvat de essentie van het geheel waar het vandaan komt. Denk maar aan een kopje water uit een meer, het bevat de essentie van het meer. Of een bloedmonster, wat informatie geeft over het lichaam waar het uit komt. Of een DNA monster. Of een houtsnijwerk wat de essentie in zich draagt van de boom waar het hout van afkomstig is.

Als we dat doortrekken naar ons leven en wie wij zijn, dan is het dus aannemelijk om te denken, dat als wij voortkomen uit de alomvattende creërende energie, dat wij die energie in essentie ook in ons dragen.
In mijn persoonlijke overtuiging zijn we een deel van de Creator / God/ Tao. En dragen wij dat dus ook in essentie in ons. De Tao is niet alleen om ons heen, maar ook binnen in ons.

Ons fysieke lichaam is een expressie in de vorm van alle informatie, inclusief de Tao, die in ons is. Tijdens ons leven kunnen we ons best doen om zo goed mogelijk uiting te geven aan deze prachtige essentie. Hoe sneller onze vibratie is, hoe dichter we in de buurt komen van deze essentie. De hoogste vibraties zijn in afstemming met de Bron, de Creator, God, Tao.

Als ik/ je er zo naar kijk(t) dan zijn we dus allemaal een geïndividualiseerde expressie van de Tao.
Met andere woorden, hoe meer ruimte we kunnen geven aan de Tao in ons en om ons heen, hoe meer we de kwaliteiten van de Tao belichamen, hoe meer kans we hebben om gezond te worden en om alles te creëren wat we wensen.
Dit Tao Field Transformatie Programma helpt om af te stemmen op de Tao!

Gedurende onze levens zijn we deze kracht in ons vergeten of zijn we verwijderd geraakt van deze originele essentie.
Elke gedachte, elke emotie, elke handeling brengt ons ofwel dichter bij de Bron/Tao, ofwel brengt ons verder weg van waar we vandaan komen en wie we in essentie zijn. Het creëert dan disconnectie. We gaan uit de verbinding en het is juist de bedoeling in het leven om in verbinding te leven. In verbinding met jezelf, in verbinding met elkaar, in verbinding met die allesomvattende creërende Bron van Energie, Liefde en Licht..

Het helingsproces krijgt daarmee een andere invalshoek en een diepere en wezenlijkere betekenis. Het gaat niet zozeer om het vinden van een behandeling, alswel om het vinden van afstemming/eenwording met de Tao.

We zullen alles los moeten laten wat niet in overeenstemming is met onze ware essentie.

Als ik terug wil keren tot mijn essentie, zal ik moeten terugkeren tot de zuiverste expressie van die hoogste Liefde en dat hoogste Licht en mijn hart en ziel openen om die essentie vorm te geven. En mezelf steeds opnieuw afvragen en herinneren: Is datgene wat ik denk, spreek, doe in afstemming met de Tao? Kom ik dichter bij die essentie door wat ik nu denk, zeg of doe, of raak ik er juist verder van verwijderd. Kom ik meer in verbinding of raak ik juist uit de verbinding. Het is een constant proces van openen voor en belichamen van die hoogste Bron, en van loslaten wat daar niet mee resoneert.

Loslaten betekent dat je oude informatie (een verhaal/herinnering/patroon, emotie, gedachte) dat jou niet langer dient loslaat ten behoeve van je eigen levensgeluk en die van de ander. Loslaten betekent meebewegen met wat jouw ziel, jouw gidsen, de Bron/Tao van je vraagt en daar op durven te vertrouwen.

Hoe meer we ons hart kunnen openen, hoe meer we in verbinding komen met ons ware zelf, hoe meer ons leven in positieve zin kan veranderen en gezondheid kunnen creëren. Helen draait dus niet zozeer om iets toevoegen als wel om meer loslaten. Dat wat we nodig hebben, de krachtigste helende frequentie is immers al in ons.

Verwerkingsproces
Na de 2 enorme blessings die ik ontvangen had, de infusie van Licht en Liefde vanuit de Tao, werd mijn trilling verhoogd. Alles wat niet resoneert met die hogere frequenties, moet worden losgelaten. Maar loslaten is niet altijd zo eenvoudig. Er is vaak weerstand om los te laten, we hebben moeite met vergeven, we houden vast uit angst voor het onbekende. Herinneringen, emoties, denkpatronen gaan vaak zo diep dat het lastig is om ze te veranderen.
Deze dag draaide volledig om loslaten, in vele verschillende vormen.

Ik werd wakker met hoofdpijn, pijn in mijn hersenstam, en de emoties en tranen zaten me hoog. Vele herinneringen kwamen terug en ik zat mezelf enorm in de weg. Ik was uit mijn doen, boos om niets, heel erg moe. Ik hoopte dat douchen me zou helpen gronden en zou helpen om dingen “van me af te spoelen”, maar dat mocht niet veel baten. Dat wat omhoog kwam liet niet zo makkelijk los als ik wenste.
Er zat niets anders op dan in plaats daarvan, mijn plannen voor die dag los te laten en dieper in het integratieproces te gaan.

En die integratie kost tijd. Ik heb de tijd genomen om diep te gaan in mijn zelf-helingsoefeningen die ik de afgelopen jaren heb geleerd. Er zijn vele Tao Healing oefeningen die ik heb gebruikt. Hierdoor kon ik diep voelen wat er allemaal in mij naar de oppervlakte kwam, wat de onderliggende boodschap was die losgelaten moest worden tezamen met al die tranen die maar bleven stromen en kon ik de negatieve informatie omzetten in een helende kracht die zorgde voor verdere transformatie.
Iedereen kan deze simpele oefeningen leren. Ik zal morgen een basisoefening op dit blog delen.

2 andere vormen van loslaten
In de middag ontving ik een berichtje van een cliënte, dat het niet goed ging met haar hond en dat ze verwachtte dat hij snel zou overgaan. Of ik misschien een blessing zou kunnen geven om hem daarbij te helpen.
Mijn Shi Fus gaven me aan dat ze deze bijzondere ziel graag hielpen bij zijn overgang, maar dat de blessing vandaag gegeven moest worden omdat het einde naderde. Ik kan en mag namelijk alleen als kanaal blessings doorgeven aan mensen of dieren die nog in leven zijn.

Die middag stond derhalve in het teken van nog 2 andere vormen van loslaten.
Enerzijds het (tijdelijk) loslaten van mijn eigen situatie om zo volledig in dienst te kunnen zijn als kanaal voor de zielenwereld. Het is een grote eer om blessings door te mogen geven, maar dan moet ik wel mezelf leeg maken om het maximale aan een ander te kunnen doorgeven.

Anderzijds voelde ik een persoonlijke band met deze hond. Toen ik voor het eerst een foto van hem zag stroomden de tranen over mijn wangen. Wat raakte zijn ziel mij diep in mijn hart.
Om hem nu te mogen begeleiden bij zijn overgang raakte mij dus ook persoonlijk en nu zijn overgang naderde was het niet alleen voor zijn baasjes maar ook voor mij een zekere vorm van loslaten.
.
Een blessing als deze is altijd bijzonder om door te mogen geven
Mijn shi fus geven me aan dat het licht van deze sessie hem als volgt kan helpen:

Met dit licht dat hij op het punt staat te ontvangen zal zijn zielenreis veranderen, hij zal Liefde, Licht, Deugd en transformatie ontvangen zodat zijn ziel vredig zal zijn en de overgang soepel zal verlopen. Hij zal voorbereid worden door de lichtwezens die voor hem zullen zorgen, hem zullen helpen in deze voorbereidingstijd en hem zullen begeleiden naar de hogere rijken. Daar zal hem geleerd worden wat hij moet weten om voorbereid te zijn op zijn volgende aardse aanwezigheid. Dit licht, deze liefde zal zijn reis verheffen, hem helpen een aantal blokkades op te ruimen, zodat alles vrediger en harmonieuzer zal zijn. Er zal voor hem gezorgd worden tijdens deze sessie en daarna.
Er wordt van hem gehouden, hij is gezegend.

Tijdens deze speciale sessie voel ik een heilige serene energie en zie ik verschillende lichtwezens afdalen naar deze lieve hond, die ik liggend zie. Ik zie dat ze hem omringen, maar kan om privacy redenen geen verdere details geven hier. 

En ineens zie ik zijn vrolijke snoet voor me, alsof hij persoonlijk afscheid komt nemen. Hij ziet er heel blij uit en hij zit, beweegt.  
Ik neem afscheid van hem, geef hem mijn liefde en bedank hem voor zijn vertrouwen in mij, wens hem het allerbeste toe terwijl de tranen blijven stromen bij mij.  
Wanneer ik het teken krijg dat ik deze sessie moet afronden, valt me dat zwaar moet ik eerlijk bekennen, maar ook voor mij is het tijd om hem los te laten.  

De rest van de avond heb ik rust genomen, film gekeken, mezelf liefde, compassie, tijd en ontspanning gegeven om al de indringende gebeurtenissen van de afgelopen paar dagen te laten bezinken. Ook dat is nodig. Het lichaam integreert het licht, en laat het donker het beste los, in momenten van ontspanning.

Morgen weer een dag………

Noot: zijn baasje schreef me de volgende dag dat ze kon zien dat er overgave kwam tijdens de blessing en dat deze lieverd de volgende dag in vrede is overgegaan. ✨🙏🏻✨

Liefs Barbara

~ True beauty is revealed only if there is light from within ~

Certified Soul Healer, Soul Teacher, Soul Communicator (Readings Akashic Records) en Guan Yin Lineageholder

Linktree:https://linktr.ee/barbarakuipers
Website: www.puur-licht.nl

498 weergaven

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *