30-dagen Tao Transformatie Programma ~🪷~ 30-day Tao Transformation Program

15 redenen om het hart te helen ⚡15 reasons to heal the Heart

~ for English: please scroll down, and go to page 2 ~ 


Tao Field Transformation Program deel 4

2 augustus 2023:

Ik zei: en mijn ogen dan?
Hij zei: Hou ze op de weg.
Ik zei: Hoe zit het met mijn passie?
Hij zei: Houd het brandend.
Ik zei: Hoe zit het met mijn hart?
Hij zei: Vertel me wat je erin bewaart?
Ik zei: Pijn en verdriet.
Hij zei: Blijf erbij.
De wond is de plaats waar het Licht in je binnenkomt
.
~Rumi~

lieve lezers,

Omdat het lastig is om zelf te bepalen wat de juiste keuze is, liet ik me graag leiden door mijn Shi fu’s. Zij hebben immers veel meer kennis, inzicht en overzicht dan ik als mens heb.

Ik stemde mij af op mijn gidsen en begeleiders in de spirituele wereld om te horen wat voor leiding ik doorkreeg. Via zielencommunicatie kan ik met hen communiceren zoals ik dat doe met mensen. Ik kan een vraag stellen en ontvang een antwoord. Deze boodschappen komen door mijn spirituele kanalen heen, meestal in het Engels.  Ik moet deze boodschappen altijd gelijktijdig meetypen, omdat ik aan het einde van de zin, het begin van de zin niet meer weet. Ze komen niet via mijn bewustzijn maar door mijn spirituele kanalen heen. Hao is voor mij het signaal dat een boodschap begint of eindigt.

Dus ook bij zo’n belangrijke beslissing als waarvoor ik de hulp het beste kan ontvangen stemde ik mij af.
Yan Wang Ye, de leider van de Akasha Kronieken gaf me een duidelijke boodschap door:

Hao mijn geliefde dochter, dit is Yan Wang Ye, op deze dag is het antwoord voor jou JA, je moet aan dit programma deelnemen, want wat je wordt aangeboden is het grootste geschenk dat je je kunt voorstellen. Deze karmazuivering ontvangen zal je weer tot leven brengen. Het zal je hart herstellen op een manier die je je niet kunt voorstellen, het zal de traumatische herinneringen herstellen, de hartpijn helen, mentale problemen transformeren en bovenal de deur voor je openen om te groeien op de spirituele reis en je helpen om je dromen te verwezenlijken. Aarzel niet. Doe het. Rust tussendoor maar sta jezelf toe om deze kans van je leven te pakken, want wat je wordt geschonken zal je leven totaal transformeren. Dit kun je niet alleen doen omdat het te hoog gegrepen is, het zal je vele levens kosten om te lijden met deze aandoening, dit diepe schuldgevoel en verdriet dat je al eonen meedraagt. Zacht zijn, zelfliefde hebben, is deze kans grijpen. Mis het niet. Hao, Yan Wang Ye.

Deze boodschap gaf me het diepere inzicht dat mijn hart de juiste keuze is gelet op de negatieve informatie die vraagt om geheeld te worden op dit moment.
Hoe langer ik erover na dacht, hoe meer inzicht ik kreeg.
Ik zal 15 redenen geven (in willekeurige volgorde) waarom het helen van mijn hart zo van belang is op dit moment.

 1. Trauma en Schuld
  Ik weet sinds mijn vroege kinderjaren, dat mijn ziel in vorige levens iets zeer traumatisch heeft meegemaakt wat diepe gevoelens van schuld, onmacht, verdriet heeft achtergelaten.
  Trauma en schuld manifesteren zich als blokkades in het hart. Het helen van het hart is van belang om schuldgevoelens en trauma te helen.
 2. Herinneringen op de ziel
  In oude spirituele wijsheden wordt gezegd dat het hart verbonden is met de ziel en het bewustzijn. De ziel en het bewustzijn huisvesten in het hart.
  De negatieve informatie die grotendeels ten grondslag ligt aan de reden voor mijn ME-situatie is verbonden met negatieve informatie die ik nog altijd meedraag in mijn ziel en dat getransformeerd moet worden om mijn taak in dit leven te kunnen vervullen. Het helen van die informatie in mijn ziel zal dus niet alleen mijn ziel helpen, maar me ook helpen bij het helen van de ME-situatie. Via het hart kan ik ook mijn ziel helen.
 3. Blokkades in de mind
  Bij blokkades in de mind moet je denken aan negatieve denkwijzen, negatieve overtuigingen, negatieve houdingen, ego, gehechtheden.
  Ook al ben ik van nature een positief ingesteld persoon, en heb ik een sterk vermogen om altijd de goede kant te zien in iets, 30 jaar ziek zijn blijft niet zonder gevolgen voor mijn denkwijzen, overtuigingen, gehechtheden, etc.
  Aangezien de mind huisvest in het hart, zal het helen van het hart ook de mind op een positieve manier beïnvloeden.
 4. Openen spirituele kanalen
  Om mijn ME-situatie te helpen veranderen, is gebleken dat mijn spirituele kanalen de meest belangrijke bron van informatie zijn. Hoe verder zij openen, hoe meer ik in staat ben om toegang te verkrijgen tot informatie die ik nodig heb om de volgende stap te zetten in mijn helingsproces.
  Het meest belangrijk om je spirituele kanalen verder te openen, is het openen en zuiveren van het hart.
 5. Hersenfuncties
  ME tast op verschillende manieren de hersenfuncties aan. Ik merk dat op verschillende wijzen, onderandere dat ik overgevoelig ben voor geluid, geen 2 dingen tegelijkertijd meer kan doen, mijn concentratie- en reactievermogen verminderd is. Mijn fotografisch geheugen is weg.
  Er is een duidelijke connectie tussen het hart en de hersenen/zenuwstelsel. Het hart-coherente veld stuurt het elektrische veld van de hersenen aan.
  Via het transformeren van het hart, zullen ook de hersenen/zenuwstelsel mee kunnen veranderen.
 6. Zelf-liefde
  Ik ben zo lang beperkt in mijn doen en laten en heb zovele dromen moeten opgeven, dat dit gevolgen heeft gekregen voor mijn zelf-liefde. Misschien is dat niet bij iedereen zo, maar bij mij In ieder geval wel. Ik weet dat mijn zelf-liefde wel meer versterkt kan en mag worden.
  Zelf-liefde is verbonden met het hart.
 7. Vuur Element
  Het hart is het belangrijkste orgaan in het Vuur Element in de Traditionele Chinese Geneeskunde. Het Vuur Element is ook verbonden met de dunne darm, de doorbloeding, aderen, emoties van depressie/angstige spanning en plezier.
  Ik zou het fijn vinden om weer die diepe gevoelens van plezier in het leven, die ik vroeger zo sterk voelde, weer terug te krijgen. En ook mijn dunne darm en de doorbloeding kunnen wel heling gebruiken!
 8. Belangrijkste orgaan
  Het hart stuurt niet alleen het Vuur Element aan, het is ook het belangrijkste orgaan in ons lichaam. Een kloppend hart is immers het begin van het leven hier in dit lichaam.
  De grondlegger van het Boeddhisme, Shi Jia Mo Ni Fo, heeft negenenveertig jaar van zijn leven onderwijs gegeven. Eén van zijn diepgaande en heilige leringen was:

  Alle ziekten ontstaan vanuit het hart. Het hart genezen betekent alle ziekten genezen.

  Hoe mooi zou dat zijn, want ME tast immers een groot deel van het lichaam aan!
 9. Verloren delen van mijn ziel.
  Uit een andere boodschap die ik ontving bleek, dat mijn ziel graag weer heel wil zijn, dat ze op zoek is naar de verloren delen.

  De boodschap zei:

  Hao, Als je de meerderheid volgt, zul je je niet onderscheiden van de meerderheid, zul je niet die diepere laag van informatie krijgen waarnaar je op zoek bent. Wat jou bekend zal worden is het pad van het hart, van de dapperen die die diepere verbinding met hun eigen ziel willen.
  Het pad waarop je meester en leraar je meeneemt is het pad van het leren kennen van het Goddelijke, de Tao, de Bron. Het zal blokkades transformeren en je dieper met de Bron verbinden. Wat je ziel bereid is te doen is om diep naar binnen te gaan en de informatie in jezelf te onderzoeken, je wilt dieper begrijpen wie je bent. Dat kan alleen als je het pad van binnen verkent. Verbind je met je hart, met je ziel en ontvang die informatie zodat je over de aarde kunt zwerven, zodat je door de sterrenstelsels kunt reizen, op zoek naar de ontbrekende stukjes van je ziel.
  Je ziel is verstrooid door vele interventies van de duistere kant, vele keuzes die je hebt gemaakt om de duistere kant van anderen te nemen om hen van hun lijden te verlossen. Dat is gezien en ondersteund door de lichte kant, maar de donkere kant was sterker en heeft ervoor gezorgd dat je belangrijke delen van jezelf bent kwijtgeraakt. Je moet deze stukken weer verzamelen. Ga dieper, veel dieper naar binnen en genees het gebroken hart, genees de gebroken stukken en herstel je ziel. Hao


  Ook daarvoor is het helen van mijn hart dus van belang!

  Je kunt je ziel niet vinden via je bewustzijn, daarvoor moet je je hart gebruiken ~Nilas

 10. Gebroken hart
  In de afgelopen jaren zijn er verschillende dingen gebeurd, waardoor mijn hart in duizend stukjes is gebroken. Diep verdriet overviel me en ik voel dat ik deze verliezen nog altijd niet volledig te boven ben gekomen. Dus ook dat is een reden waarom het van belang is momenteel om mijn hart te helen.
 11. Veroordeling
  Veroordeling veroorzaakt blokkades in het hart.
  Toen ik begon aan mijn rechtenstudie merkte ik dat ik langzaamaan steeds zieker werd. Uiteraard wees ik daarbij naar het Epstein Barr virus en mijn immuunsysteem wat niet in staat was om daar adequaat op te reageren. Maar nadat ik jaren later begreep hoe groot het belang van een open hart is voor mijn herstel, besefte ik dat mijn rechtenstudie en mijn keuze van mijn werk (griffier op de strafsector) waarbij ik dagelijks vonnissen schreef, naar alle waarschijnlijkheid een grote impact hebben gehad. De zielen van de veroordeelde criminelen zag ik ’s nachts ook vaak rondom mijn bed. Ze waren op zoek naar heling..maar ik had ze veroordeelt….
  Ook om deze blokkade verder te transformeren is het goed om me te richten op het hart.
 12. Woede
  Ook woede is een vorm van een blokkade in het hart.
  Laten we heel eerlijk zijn dat er vele momenten van woede zijn geweest in de afgelopen 30 jaar van ziek zijn. Het onbegrip van artsen, de pijnlijke reacties van mensen in de maatschappij, de afwijzing van collega’s/vrienden, de onmacht om gevangen te zitten in een lijf wat niet wil functioneren, het zijn slechts een paar voorbeelden.
  Ook al heb ik geleerd de laatste jaren om heel veel los te laten en te vergeven, toch is verdere heling geen overbodige luxe😉
 13. Eenzaamheid
  ME heeft mij vele jaren van afzondering, isolement en alleen zijn gebracht. Het goede eraan is dat ik daarmee heel diep naar binnen kon gaan en antwoorden heb gevonden en heling heb verkregen op een wijze die ik niet zou hebben verkregen als ik had kunnen blijven leven zoals ik dat gewend was in mijn jonge jaren. Maar de pijnlijke kant is dat het ook veel eenzaamheid bracht. Ook al had ik via mijn open spirituele kanalen nog steeds een heel waardevol contact met de zielenwereld en was ik me heel erg bewust van het feit dat ik allesbehalve alleen was, menselijk contact was tenminste 13 lange jaren beperkt tot het meest minimale en dat heeft zijn sporen nagelaten in mijn hart….
 14. Levenskracht / Vitale energie
  Het hartchakra, wat uiteraard verbonden is met het hart, is betrokken bij de ontwikkeling van Qi, de vitale energie of levenskracht. En juist dat ontbreekt zo enorm bij ME/CVS. Helen van het hart kan dus ook een positieve invloed hebben op de vitale energie en levenskracht.
 15. Spirituele reis
  Het allerbelangrijkste in dit leven (in mijn ogen) is om te groeien op je spirituele reis. Om steeds meer van de negatieve informatie die we in onze ziel dragen los te laten en de positieve informatie, liefde en licht te vergroten. Ik kan echter geen heling vragen in dit Tao Transformatie Programma voor zo iets groots als de spirituele reis. Een andere manier echter om de spirituele reis te verlichten, is via het openen en zuiveren van het hart. En daarvoor kon ik wel hulp vragen! 🙏🏻

Er zullen ongetwijfeld nog wel meer punten te noemen zijn, maar ik denk dat je met bovenstaande 15 punten wel een goed idee hebt waarom ik geleid werd om te kiezen voor het helen, openen en zuiveren van mijn hart en niet voor de helen van mijn aandoening ME.

Misschien krijg ik gaandeweg deze periode van transformatie nog meer belangrijke redenen te horen of diepere inzichten tijdens mijn meditaties, maar voor nu was dit voor mij meer dan genoeg.

Ik had duidelijk voor mezelf wat ik moest kiezen en waarom. Later die dag werd ik sterk aangemoedigd door mijn Shi Fus om direct te registreren en niet te wachten. Aangezien ze daar altijd een reden voor hebben, heb ik mij die middag geregistreerd. Nog geen 5 minuten later werd me duidelijk waarom ze zo sterk hadden aangedrongen 😊


Daarover morgen meer!

liefs Barbara

~ True beauty is revealed only if there is light from within ~

Certified Soul Healer, Soul Teacher, Soul Communicator (Readings Akashic Records) en Guan Yin Lineageholder

Linktree:https://linktr.ee/barbarakuipers
Website: www.puur-licht.nl

499 weergaven

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *